Een greep uit Twitter – 20-01-2017

Overwintering grootoorvleermuizen, baardvleermuizen en watervleermuizen.

Regio – 20-01-2017 – In KunstFort Asperen overwinteren grootoorvleermuizen, baardvleermuizen en watervleermuizen. Bijzondere dieren die hoge eisen stellen aan hun plek, het fort heeft een specifiek ‘grotklimaat’ waar ze het heerlijk toeven vinden. Ecoloog en fotograaf Wiegert Steen van de Liniewacht is net klaar met de jaarlijkse telling en vertelt tijdens het Cultuur Café op zondag 5 februari alle ins en outs over de vleermuizen langs de Diefdijklinie. Start om 14.30 uur, gratis entree.

Het gaat goed met de vleermuizen in KunstFort Asperen, het worden er ieder jaar wat meer. Het hele jaar door gebruiken de dieren het fort en wanneer ze een plek gevonden hebben voor de winterslaap hangen ze maandenlang ondersteboven aan het plafond. Met de klauwen aan hun achterpootjes hechten ze zich aan de wand. De meeste vleermuizen zijn heel honkvast en hangen elk jaar precies op dezelfde plek, ieder dier heeft zo z’n eigen voorkeur.

Liniewachter Wiegert Steen weet alles over de vleermuizen die leven in het fort en in de groepsschuilplaatsen aan de Diefdijklinie. Hij vertelt, laat vleermuizenkasten, foto’s en filmpjes zien en neemt je mee over het fortterrein.

De Liniewacht is een groep vrijwilligers die zich sinds 2014 inzet voor de natuur en het landschap van de Diefdijklinie, onderdeel van de veel grotere Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Liniewacht onderhoudt, beheert en monitort unieke locaties van de Diefdijklinie. De forten en de tientallen groepsschuilplaatsen hebben niet alleen cultuurhistorische en landschappelijke waarde, maar ook een ecologische waarde. Door kleine aanpassingen in en om deze gebouwen kunnen vleermuizen hier nu ongestoord overwinteren. Elk jaar worden ze geteld door de Liniewacht, altijd rond hetzelfde tijdstip en met dezelfde methode, dat geeft een goed inzicht in de trend.

Polsbandje maakt contact na reanimatie mogelijk

Gorinchem – 20-01-2017 – Wie als burgerhulpverlener iemand in de regio Zuid-Holland Zuid reanimeert, krijgt voortaan ter plekke een polsbandje ‘omgeklikt’ door het ambulancepersoneel. De patiënt krijgt een soortgelijk bandje om de pols of de enkel. Op de bandjes staat een unieke code. De simpele handeling maakt naderhand contact mogelijk tussen de persoon die gereanimeerd is (of diens familie) en degenen die te hulp schoten.

“We brengen hiermee een stukje menselijkheid terug in de zorg”, zegt Bettina Heefer, grondlegger van dit systeem, genaamd Hart4All. Na de ambulancediensten in Noord-Brabant, Zeeland en een groot deel van Gelderland, gaat vanaf nu ook de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid de samenwerking aan met Hart4All.

Veel betrokkenen bij een reanimatie hebben achteraf behoefte aan contact. Zo’n gebeurtenis is immers stressvol en kan psychisch belastend zijn. “Zodra de ambulance met de patiënt vertrokken is, staan de burgerhulpverleners met veel adrenaline in hun lijf, maar met lege handen”, aldus Heefer. “Zij willen dolgraag weten of de patiënt het haalt of niet. Als ze met die vraag naar het ziekenhuis of naar de ambulancedienst bellen, krijgen ze niets te horen in verband met het medisch beroepsgeheim.”

Bettina Heefer doet een bandje om bij Hans Janssen. Op de achtergrond v.l.n.r. Leo van der Leeuw (teamleider), Jeroen van der Heijden (ambulanceverpleegkundige) en Tom de Kock (teamleider).

Dat is eigenlijk raar, vond Heefer en daarom bedacht ze dit systeem en voerde het uit. Hans Janssen, directeur van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, juicht Hart4All toe. “Wij zijn regelmatig een kwartier onderweg naar de patiënt. Bij een hartstilstand is dat te lang. Burgerhulpverleners maken dan het verschil, want de reanimatie moet echt binnen zes minuten beginnen om kans op succes te hebben. We verlangen als samenleving dat mensen reanimatiecursussen volgen en dat er defibrillatoren in de openbare ruimtes hangen. Dan moeten we ook zorgen dat mensen na een heldendaad niet ontredderd achterblijven.”

Hart4All is evenzeer in het belang van de patiënt en zijn of haar naasten. Heefer: “Als je niet weet wie jouw leven gered heeft, kun je ook niemand bedanken. En als de patiënt onverhoopt overlijdt, wil de familie vaak praten met iemand die er op het cruciale moment bij was. Ze willen het plaatje zo compleet mogelijk hebben. Dat helpt ook bij de verwerking.”

Uiteraard komt contact alleen tot stand als dat van beide kanten gewenst is. Op het ‘clickbandje’ staat de website van Hart4All vermeld. Daarop kunnen de hulpverleners en de patiënt hun code invullen en aangeven dat contact gewenst is. Heefer: “Komt er een match uit, dan wisselen wij de mailadressen uit en kunnen de mensen verder onderling regelen waar ze behoefte aan hebben.” In de andere regio’s waar met Hart4All wordt gewerkt, zijn al vijfhonderd sets met bandjes uitgereikt. In 120 gevallen kwam een match tot stand met de patiënt.

In nog veel meer gevallen hadden de hulpverleners onderling contact, zonder patiënt. “Als je samen op je knieën bij een slachtoffer hebt gezeten, kun je elkaar ook bijstand geven”, zegt Heefer. Vooral hulpverleners loggen massaal in: “Negentig procent van hen doet dit, vaak nog dezelfde dag. Van de kant van de patiënt is het een kleine dertig procent en kan het soms wel een half jaar duren. Het herstel komt toch op de eerste plaats. Als de patiënt overleden is, staat het hoofd van de nabestaanden vaak niet direct naar contact. Maar later soms toch ineens wel.” Heefer roept hulpverleners op om óók naar de site te gaan wanneer zij weten dat de patiënt overleden is. “Voor de familie kan het heel belangrijk zijn.”

Bij een reanimatie komen altijd twee ambulances ter plaatse, omdat er veel handelingen moeten worden verricht. De eerste ambulance neemt de patiënt mee. De chauffeur van de tweede ambulance zal voortaan tijdens de hulpverlening een envelop met vijf armbandjes en foldertjes openen en deze omdoen bij maximaal vijf betrokkenen, onder wie de patiënt. Zorgverzekeraars hebben zich akkoord verklaard om de kosten van het systeem te dragen. In de regio Zuid-Holland Zuid zijn jaarlijks zo’n 250 reanimaties nodig. In ongeveer 15 procent van de gevallen zijn die succesvol.

Auto rijdt achter op touringcar

Gorinchem – 20-01-2017 – Op de A15, nabij knooppunt Gorinchem, is donderdagavond een auto achterop een touringcar (bus) gereden tijdens filevorming.

De bestuurder van de auto moest ter controle met de ambulance mee naar het ziekenhuis. De auto liep aanzienlijke schade op en moest, net als de touringcar, getakeld worden.

Alle inzittenden van de touringcar kwamen met de schrik vrij. Zij werden allen opgehaald en konden vrijwel direct hun weg vervolgen.

foto: politie AlVi

Tweede Music & Spoken Word middag in XINIX Nieuwendijk

Gorinchem – 20-01-2017 – Zondagmiddag 19 maart van 14.00 uur tot 18.00 uur organiseert popcollectief SLIM i.s.m. het N.D.P. de tweede Music & Spoken Word middag in XINIX,. In het café op de eerste etage wordt een podium ingericht voor de optredens van muzikanten, verhalenvertellers, schrijvers, dichters en rappers. Deelname is vrij, omdat geen beperkingen aan de deelnemers wordt opgelegd. Het wordt een luisterrijke middag. Tijdens de pauze is er ruim gelegenheid voor de muzikanten en woordkunstenaars om met elkaar kennis te maken. Hierdoor kan er zo maar spontaan een mooie songtekst of poëtische muziek ontstaan.

Aanmelden
XINIX is te vinden aan Doornseweg 2b te Nieuwendijk. De organisatie wil graag een idee hebben van het aantal deelnemers en vraagt daarom belangstellenden zich NU AL op te geven. Dat kan bij troubadourbertan@planet.nl (Bertan van der Veer) en bij info@marcelvaandrager.nl .

Bibliotheek Gorinchem gaat ‘buiten het boekje’

Oproep om eigen exemplaren in te leveren om uit te lenen

 

De eerste titels
De oproep geldt voor een aantal specifieke titels. Het is niet de bedoeling dat er andere boeken uitgeleend worden aan de bibliotheek. Het gaat nu om de volgende titels:
Dichterbij dan je denkt – Elizabeth Musser
Pogingen iets van het leven te maken – Hendrik Groen
Zodra er minder vraag naar is, komen de privé-exemplaren weer naar huis. Als het experiment een succes is, volgen andere populaire titels.

Hoe het werkt
Heb je een van bovenstaande boeken op de plank? Lever dit dan in bij balie in de Bibliotheek aan de Groenmarkt. Bij het inleveren vul je een klein formulier in waarmee geregistreerd wordt wie de eigenaar is, voor welke periode je het boek uitleent aan AanZet en of je het terug wilt. Het boek logeert voor een periode van minimaal 6 weken, langer mag ook. Wil je een andere boek terug? Dat kan ook. Dat is dan een verrassing! Om een boek uit te lenen aan AanZet hoef je geen lid te zijn. Er wordt goed op het boek gepast: met een RFID chip registreren we de eigenaar én de lener. Als het uitgelezen is en de wachtrij geslonken is, wordt het boek weer thuisbezorgd. Voor meer informatie kun je terecht bij de balie van de bibliotheek aan de Groenmarkt.

Een greep uit twitter

Aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ beschikking

Gorinchem – 19-01-2017 – Rond 26 januari ontvangen de meeste inwoners en bedrijven van Gorinchem weer het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op het biljet treft u ook een Waarde Onroerende Zaak (WOZ) beschikking aan.

Meer informatie of bezwaar aantekenen
Inlichtingen over de WOZ beschikking kunnen telefonisch worden verkregen via het WOZ informatienummer 0183-659399. Met vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen, het aanvragen van een formulier voor automatische incasso of kwijtschelding kan men terecht op het algemene telefoonnummer 140183. Op www.gorinchem.nl/belastingen is meer informatie te vinden over de Wet WOZ. Daar vindt u ook informatie over wat u moet doen als u het niet eens met de beschikking en bezwaar wilt aantekenen. Dit kan telefonisch, via de website en schriftelijk.