Uitgelicht

Een greep uit Twitter 21-02-2017

Maritime Industry 2017 ligt op koers voor grootste editie ooit

Gorinchem – 22-02-2017 – De inschrijvingen voor Maritime Industry 2017 blijven binnen stromen. Eerder dit jaar meldde de organisatie al de uitbreiding naar Hal 2 door de grote vraag vanuit de markt. De verkoop van deze nieuwe plekken die zijn ontstaan door de uitbreiding gaat in sneltreinvaart, meldt de organisatie. “We zijn hard op weg om de recordeditie van 2016 te overtreffen”, zegt Babette Fokkens namens Evenementenhal Gorinchem.

De editie in 2016 telde 487 exposanten en ruim 14.000 bezoekers. Daarmee was Maritime Industry 2016 groter dan ooit. Door de uitbreiding van de beursvloer naar Hal 2 is er tijdens de komende editie nog meer ruimte voor brancheprofessionals uit de maritieme sector. Ook de extra beleving die tijdens de 2016-editie is toegevoegd aan de beurs werd als zeer succesvol ervaren door zowel bezoekers als exposanten. Deze trend wordt dan ook doorgezet tijdens de 2017-editie. Dat komt onder meer tot uiting in de binnentuin met vijver van Evenementenhal Gorinchem. Ook dit jaar wordt dit gedeelte betrokken bij Maritime Industry met de varende miniatuur boten van 4Com.

Nieuwe beurshal
Door de grote vraag vanuit de markt heeft de organisatie voor Maritime Industry 2017 een tweede hal gecreëerd op de eerste verdieping. Naast extra standruimte staat deze verdieping in het teken van de volgende onderdelen: een innovatiestraat en een Deutsche Strasse. “Al een aantal jaar verwelkomen wij belangrijke Duitse maritieme bedrijven op de beursvloer. Dit jaar bundelen zij de krachten en geven zij inzicht en kennis over de belangrijke rol die Duitsland speelt in de maritieme sector”, zegt Fokkens.

Samenwerking EICB verder uitgebreid
Afgelopen editie zette de organisatie voor het eerst een innovatieroute op in samenwerking met het EICB. Deze samenwerking is niet alleen gecontinueerd, maar ook uitgebreid. Aankomende editie wordt er voor het eerst een ‘Blue Road Congres’ georganiseerd met inhoudelijke kennissessies in samenwerking met EICB, BVB, CBRB, Bureau Telematica en BLN Schuttevaer. Het centrale thema is ‘duurzaamheid & innovatie’. In het verlengde hiervan is er een innovatiestraat op de beursvloer ingericht waar innovatieve producten en oplossingen een podium krijgen.

Advies commissie
Om aansluiting te houden met de markt heeft Evenementenhal een adviescommissie in het leven geroepen. Deze commissieleden ondersteunen de beursorganisatie met marktinformatie en conceptverbeteringen.

Meer informatie
Maritime Industry 2017 vindt plaats op 9, 10 en 11 mei in Evenementenhal Gorinchem. Professionals uit de scheepsbouw en afbouw, reparatie, machinebouw, installatietechniek, voortstuwing, elektrotechnische installaties, communicatie, navigatie, scheepsonderdelen, interieurbouw en dienstverlening die meer informatie willen over (mogelijke) deelname aan Maritime Industry 2017, kunnen contact opnemen met Babette Fokkens (tel.: 0183-680651, e-mail: babettefokkens@evenementenhal.nl) of www.evenementenhal.nl/maritime.

 

‘Gorinchem, knooppunt in het reizigersvervoer over water” Gorinchemse Stoombootdiensten en hun concurrenten (1825 – 1935)

Gorinchem – 22-02-2017 – Onder grote belangstelling presenteerde Aart Bijl dinsdagavond 21 februari zijn boek “Gorinchem, knooppunt in het reizigersvervoer over water” bij Riveer aan boord van de Gorinchem VIII.

Johan Hania ontving als bedrijfsleider Riveer uit handen van Aart Bijl het 1e exemplaar van dit boek.

foto’s: Riveer

Inhoud boek:

De periode 1825-1935 wordt gekenmerkt door een groot aantal passsagiersstoombootdiensten dat in Nederland een belangrijk deel van het openbaar vervoer voor zijn rekening nam. In dit fijnmazige net van verbindingen over water nam de stad Gorinchem een prominente plaats in als knooppunt in het oost-west- en het noord-zuidverkeer. De ideale ligging aan de Merwede, aan de monding van de Linge en het Zederikkanaal, niet ver van de samenvloeiing van de Maas en de Waal, schiep voor Gorinchem goede voorwaarden voor de ontwikkeling van stoombootondernemingen gedurende de negentiende eeuw.

De schrijver geeft een beeld van Gorinchem als knooppunt in het passagiersvervoer over water gedurende meer dan een eeuw en levert daarmee een bijdrage aan de economische geschiedenis van Nederland en met name van Gorinchem en omstreken. Niet alleen de vele Gorinchemse ondernemingen en ondernemers die stoomboten exploiteerden worden belicht, maar ook hun concurrenten die op dezelfde trajecten voeren. Gorinchemse schippers, handelaren en notabelen namen voluit deel aan het stoombootverkeer. Zij richtten verschillende stoombootrederijen op die met hun schepen voeren op bestemmingen als Den Bosch, Heusden, Tiel, Zaltbommel, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Leerdam, Buren, Geldermalsen, Vianen, Utrecht, Amsterdam en Middelburg. Daarbij werden vaak de tussenliggende plaatsen eveneens aangedaan. De graan- en houthandel in Gorinchem floreerden, maar ook de steenkolenhandel, vishandel en kaashandel waren niet onbelangrijk. Scheepsagenten, bevrachters en rederijen hadden hun kantoren langs de Lingehaven. Een korenbeurs werd opgericht. Er kwamen langs de Lingehaven steeds meer aanlegplaatsen voor de vele stoomboten en de drukte nam toe, vooral tijdens de marktdagen.

Tot de Gorinchemmers met een eigen stoombootonderneming behoorden onder andere leden van de familie Belzer, De Groot, Abraham Quakernaat van Spijk, H.J.F. Muller (de ‘rijke’ Muller genoemd) en L(eendert) de Beer. In totaal zagen gedurende een eeuw (1825-1935) meer dan 25 Gorinchemse stoombootondernemingen het licht. Één daarvan was niet in particuliere handen, namelijk het gemeentelijke stoombootveer tussen Gorinchem en Sleeuwijk, dat vanaf 1859 tot 1960 stoomboten gebruikte voor het overzetten van honderdduizenden passagiers die via de rijksweg van Breda naar Utrecht en Amsterdam reisden. Alle andere Gorinchemse stoombootondernemingen waren rond het midden van de jaren dertig van de twintigste eeuw gestopt met hun diensten. Het opkomend auto, vrachtauto en autobusverkeer, betere wegen, de concurrentie van de trein en de crisistijd betekenden het einde van het openbaar vervoer met passagiersstoomboten, dat zo lang onderbelicht en onbeschreven is gebleven in de Nederlandse geschiedschrijving.
De presentatie van het boek zal op 21 februari a.s. plaatsvinden aan boord van de veerboot ‘Gorinchem VIII’ van Riveer tijdens een tochtje over de Waal en Merwede.

Het boek telt 128 pagina’s, is rijk geïllustreerd met meer dan 160 afbeeldingen, in full colour, op A4 formaat met harde kaft en is voorzien van een register op persoons- en scheepsnamen. Het boek kost € 19,95 en is verkrijgbaar via de boekhandel of de uitgever. ISBN/EAN 978-90-824240-1-0. Voor meer informatie kunt u terecht bij de uitgever/auteur aartbijl45@gmail.com.

34 sollicitanten voor burgemeesterschap Gorinchem

Gorinchem – 21-02-2017 – Voor het burgemeesterschap van Gorinchem hebben 34 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 6 juli 2017 in functie treden.

De sollicitanten, 29 mannen en 5 vrouwen, variëren in leeftijd van 31 tot 63 jaar. Zij zijn lid van het CDA, D66, de PvdA, GroenLinks, een lokale partij, de SGP, de VVD of niet aan een politieke partij verbonden. 3 sollicitanten zijn burgemeester (geweest) en 17 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld.

CdK in gesprek met sollicitanten
De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, voert in de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting eind mei 2017 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Waarneming
De vacature is ontstaan na het vertrek van burgemeester A.C. (Anton) Barske per 8 juni 2015. In nauw overleg met de fractievoorzitters van de gemeente heeft de commissaris van de Koning vervolgens de heer G. (Govert) Veldhuijzen benoemd als waarnemend burgemeester. Hij blijft waarnemend burgemeester tot het moment waarop de vacature is vervuld.

bron + foto: Provincie Zuid Holland

A27 gemeenten blij maar verrast met nieuwe bruggen Mogelijke nieuwe vertraging verbreding A27 niet aanvaardbaar voor gemeenten

Gorinchem – 21-02-2017 – De gemeenten aan de A27 zijn blij met het onverwachte besluit van de minister om de bestaande drie bruggen niet op te knappen maar volledig te vervangen. Maar de gemeenten zijn ook verrast door de manier waarop en de weg waarlangs de gemeenten zijn geïnformeerd. De minister heeft nu 400 miljoen euro beschikbaar, terwijl al jaren wordt aangegeven dat de financiële grenzen zijn bereikt. Uit de brief van de minister blijkt dat de start van de nieuwbouw een vertraging oplevert van minimaal twee jaar voor de verbreding van de A27. Dit is voor de aanliggende gemeenten niet aanvaardbaar. Zij hebben daarom vragen bij het besluit.

Minister Schultz van Haegen kwam gisteren met het nieuws dat zij geld uit het onderhoudsbudget van de bruggen gaat gebruiken voor compleet nieuwe bruggen. En hoewel de gemeenten blij zijn dat de minister kiest voor nieuwe bruggen, vinden zij het wel verrassend dat dit nu ineens wel mogelijk is. Eerder zijn wensen voor o.a. permanente rijstroken in plaats van spitsstroken, vanwege het ontbreken van financiële middelen niet ingewilligd. De gemeenten zijn niet betrokken bij de plannen voor vernieuwing van de bruggen.

De A27 gemeenten zijn van mening dat vertraging van de verbreding van de A27 en projecten die daarmee samenhangen, niet aanvaardbaar is. De start van de verbreding van de A27 stond tot gisteren gepland voor 2019. In de brief van de minister lezen de gemeenten echter dat de bouw van de bruggen op z’n vroegst in 2021 van start gaat. Dit leidt bij de gemeenten in ieder geval tot de volgende vragen:

1. Waarom is de BAG (bestuurlijke adviesgroep) niet betrokken bij deze plannen en besluiten?
2. Waarom wordt de vaststelling Tracébesluit en start realisatie uitgesteld?
3. Heeft dit gevolgen voor de duur van de bouwtijd van het project?

Deze vragen zijn aanleiding om op korte termijn in overleg te treden met Rijkswaterstaat.

Brandweer naar Eendvogelsteeg Minimale schade

Gorinchem – 21-02-2017 – Rond 13.30 uur werd een gebouwbrand gemeld aan de Eendvogelsteeg.

De brandweer rukte hiervoor uit met de tankautospuit en de ladderwagen. Met de vele oude gebouwen in de binnenstad, kan men niet voorzichtig genoeg zijn.

Een tl-armatuur had vlam gevat en zorgde voor rookontwikkeling.

Maar gelukkig viel alles mee en was er slechts minimale schade.  De brandweer heeft het pand geventileerd. Oorzaak waarschijnlijk kortsluiting. Geen gewonden.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem 

Theater concert Arkels Visserskoor

Gorinchem – 21-02-2017 – Op 1 oktober 1995 stak een aantal leden van een traditioneel mannenkoor de koppen bij elkaar en besloten als “zingende vissers” aanwezig te zijn bij een regionale maritieme dag. Deze dag leverde de groep zangers diverse aanvragen op voor meer optredens. Vanaf dat moment was het Arkels Visserskoor geboren.

Het repertoire van het koor bestaat uit ruim 100 nummers variërend van van Nederlandstalige meezingers tot lerse ballads, Engelstalige shanties en evergreens en ook een aantal bekende Duitstalige nummers.

Sinds 1996 trad het koor reeds bijna 400 maal op. Ook hier een grote variëteit: verzorgingstehuizen, braderieën, jaarmarkten, bruiloften en/of visserijdagen, botenbeurzen, tewaterlatingen etc. Het Arkels Visserskoor is een begrip in de wijde omgeving van Arkel en Gorinchem.

Op 2 maart 2017 zijn ze in het theater met een speciaal theater concert. U kunt daarbij zijn!!

Aanvang: 14:00 uur en er staat een gratis kopje koffie/thee voor u klaar.

Twee fietsers gewond

Gorinchem – 21-02-2017 – Maandagmorgen vroeg reden op het fietspad naast de A27, ter hoogte van de Merwedebrug met onbekende reden tegen elkaar en kwamen ten val en raakten beiden ten val. Ambulance personeel kwam ter plaatse en onderzocht de slachtoffers. Een van de twee liep een hoofdwond op, de tweede had een breuk in zijn hand.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem
Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem

Voorjaarsvakantie in de Koperen Knop

Hardinxveld-Giessendam – 21-02-2017 – Een mooie gelegenheid om eens een keer naar het museum te gaan vormt de voorjaarsvakantie. In Museum de Koperen Knop is van alles te beleven en te zien. Behalve de expositie waarop heel bijzondere oude radio’s te zien zijn, zijn er door schoolkinderen gemaakte foto’s en is er een schaalmodel van een van de eerste boerderijen in de Alblasserwaard. Best de moeite om eens in het museum langs te gaan.

Anno 2017 luisteren we via onze mobiele telefoon of de tablet naar muziek. Nog helemaal niet zo lang terug was dat alleen mogelijk via een radio. In het museum is op dit moment een heel grote verzameling antieke radio’s te zien. Je zult versteld staan van wat er allemaal is. Ze zijn te vinden in de expositieruimte van het museum.

Op De Etage is een expositie ingericht van foto’s. Die foto’s zijn gemaakt door eersteklas leerlingen van het Wellantcollege. Ze verbeelden mooie en dierbare plekken uit van die leerlingen. Op deze expositie zijn de mooiste en beste foto’s tentoongesteld.

In een gedeelte van het voorhuis van het museum staat een model opgesteld van de eerste boerderij van Hoornaar. Duidelijk is daaraan te zien dat de bouwmaterialen voor zo’n boerderij uit de directe omgeving van de bouwplaats kwamen.

Zoals elk jaar zijn in de grote tuin achter het museum de eerste tekenen van het voorjaar al zichtbaar. Veel struiken en bomen hebben al knoppen, waar de bloemen en bladeren straks uit tevoorschijn zullen komen. In het gras en de borders staan op veel plekken de sneeuwklokjes en ook andere voorjaars- en stinzeplanten zijn al te zien. Onze verre voorouders beschouwden die bloemen als een teken dat de lange koude winter voorbij was en dat de zon weer langer ging schijnen. Dan gingen de gewassen op het land weer groeien en kon al het vee weer naar buiten, het weiland in. Kom ook daarvan eens genieten.

Het adres van De Koperen Knop is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.koperenknop.nl en als je gerichte vragen hebt kun je die stellen via email koperenknop@planet.nl of telefonisch: 0184-611366. Als je trek hebt in wat drinken kun je terecht in het Museumcafé. Je kunt in het museum ook een speurtocht doen en je voordoen als museuminspecteur. Deelnamekaarten hiervoor zijn gratis verkrijgbaar bij de entree.

Muzikaal oriënteren bij de MUZIEKFABRIEK Poster kleuren en prijs winnen

Gorinchem – 21-02-2017 – De MUZIEKFABRIEK is een initiatief van Merwe Sinfonietta i.s.m. Muzieklokaal Giessenlanden, Muziekpunt, de Zangwerkplaats, het Gorcum Boys Choir, het jeugdorkest van De Bazuin en natuurlijk het jeugdorkest van Merwe Sinfonietta.

De dag zal ingevuld worden met diverse optredens en er is volop gelegenheid om muziekinstrumenten te proberen. Hiervoor zijn er een aantal muziekdocenten aanwezig die hun instrument zullen presenteren en open staan voor al jullie vragen. Ook zijn er verschillende stands aanwezig.

Alle kinderen en volwassenen zijn welkom! Er is voor ieder wat wils. De toegang is gratis en je kunt binnen komen lopen wanneer je wilt.

Zien we jullie op 11 maart? Tijd: 11:00-15:00 uur. Locatie: Podium Gorcum, Grote Haarsekade 120, Gorinchem.

KLEURWEDSTRIJD

Dit is een dag/project om kinderen/beginnende muzikanten bekend te maken met verschillende vormen van muziek/instrumenten etc.

De verenigingen zouden  het leuk vinden als de tekening kinderen de tekening in kleuren en op 11 maart kunnen inleveren.

Hier kan een leuke prijs mee gewonnen worden die uitgereikt wordt aan het einde van de dag bij de Muziekfabriek.

 

Tabletcafé in bibliotheek Gorinchem groot succes Voor iedereen met vragen over tablets, smartphones en laptops

Gorinchem – 21-02-2017 – De Bibliotheek AanZet houdt op verschillende vestigingen een Tabletcafé. Afgelopen woensdag werd het Tabletcafé in Bibliotheek Gorinchem weer druk bezocht. Een tiental enthousiaste bezoekers kwam met hun iPad of laptop naar de bibliotheek om hun vraag te stellen aan de experts van de HCC Seniorenacademie. Van het veranderen van instellingen tot online bankzaken regelen via een app; alle vragen worden stuk voor stuk beantwoord en gedemonstreerd. Zo kunnen de bezoekers zich weer iets beter zelfstandig redden in de digitale wereld. Iedereen met een digitale vraag is welkom. De koffie staat klaar! Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekaanzet.nl.

Leerzaam en leuk
Bezoekers kunnen hun vragen aan de experts stellen, maar onderling helpt men elkaar ook. Dat maakt het Tabletcafé niet alleen leerzaam, maar ook erg gezellig. Elke eerste en derde woensdag van de maand is er een Tabletcafé in Bibliotheek Gorinchem. Van 10.00 – 12.00 uur kan iedereen langskomen met vragen over tablets, smartphones en laptops. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Verschillende vragen
Een aantal mensen komt elke keer, maar er zijn ook steeds nieuwe gezichten. Zoals onlangs mevrouw Verstegen. Zij had haar laptop mee omdat haar scherm steeds van instelling verandert: “Ik vind het heel fijn dat ik hier zo binnen kan lopen met mijn vragen. En ik ben niet eens lid van de Bibliotheek! Echt prima. Je moest eens weten hoeveel mensen zitten te tobben met hun computer of tablet. En je hebt het zo nodig tegenwoordig. Om mee te kunnen doen in de maatschappij, moet je jezelf blijven ontwikkelen en informeren.”

Een andere bezoeker, meneer du Pon, heeft het Tabletcafé al vaker bezocht. Dit keer heeft hij de iPhone van zijn vrouw meegenomen en zijn eigen iPad. Zijn iPad gebruikt hij om spelletjes te doen, zijn bankzaken online te regelen en foto’s te maken. Ook heeft hij veel digitaal contact met familie en vrienden. “Ik gebruik Facetime (videobellen) en stuur veel berichten. Ik wil weten hoe ik bepaalde instellingen van de iPad verander, zodat ik nog makkelijker berichten kan sturen.”

Extra geld voor toekomstvaste aanpak bruggen project A27

Foto boven: Bas ’t Hoen

Minister Schultz

Gorinchem – 20-02-2017 – Het traject A27 Houten-Hooipolder krijgt een volledig nieuwe Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kiest voor volledige vervanging van de drie bruggen in plaats van een versterking van de huidige bruggen omdat dit op de langere termijn goedkoper is en een betere garantie geeft voor een vlotte doorstroming van het verkeer.

De volledige vervanging van de stalen bruggen door betonnen bruggen zorgt ervoor dat er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dit is niet alleen voordeliger maar zorgt ook voor minder verkeershinder vanwege wegwerkzaamheden. Daarnaast zorgt de vervanging van stalen bruggen voor betonnen bruggen voor een afname van het geluid op de bruggen. Dit betekent dat de geluidsbelasting in de omgeving afneemt.

De A27 tussen knooppunten Houten en Hooipolder wordt verbreed. De snelweg, die over de grote rivieren loopt, krijgt over het gehele traject minimaal 2×3 rijstroken, op verschillende onderdelen van het traject zelfs 4 rijstroken. Bij het knooppunt Hooipolder wordt een verbindingsboog aangelegd. Door verbreding van de snelweg zal de doorstroming op de A27 flink verbeteren.

Aanvankelijk voorzagen de plannen in een versterking van de huidige bruggen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is echter gebleken dat het voordeliger is om drie bruggen nu al toekomstvast te gaan vervangen. De minister trekt hiervoor 389 miljoen euro uit. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van 860 miljoen euro dat al is gereserveerd voor het grote wegproject. De gewijzigde aanpak wordt verwerkt in een Tracébesluit dat in de loop van volgend jaar wordt vastgesteld.

Conclusie:
De conclusie van deze heroverweging is als volgt:

  • De Houtense Brug West en Oost over het Amsterdam Rijn Kanaal kunnen worden hergebruikt.
  • De Hagesteinse Brug West en Oost kunnen vanwege het einde van hun technische levensduur niet meer voor langere tijd worden hergebruikt, ook niet met versterkingsmaatregelen. Dat betekent dat de Hagesteinse Brug West en Oost beide worden vervangen. Het huidige OTB gaat voor de Hagesteinse Brug West uit van hergebruik en er wordt een tweede brug gebouwd naast deze bestaande brug. Deze twee bruggen zullen vanuit kostenefficiency worden samengevoegd tot één nieuwe betonnen brug.
  • De Merwedebrug kan ook vanwege het einde van de technische levensduur niet voor langere tijd worden hergebruikt, en deze zal ook worden vervangen. Dit betekent dat er twee nieuwe betonnen bruggen over de Merwede bij Gorinchem zullen worden gerealiseerd.
  • Het is kostenefficiënter om de bestaande Keizersveerbruggen over de Bergse Maas te vervangen in plaats van te hergebruiken. Er zal één nieuwe brug worden gerealiseerd voor het verkeer van noord naar zuid en zuid naar noord. Deze zal aangepast worden aan de vastgestelde vaarklasse van deze hoofdvaarweg. De bruggen in dit traject zijn voor de termijn tot vervanging binnen dit project in die mate versterkt dat dit niet leidt tot een nieuwe afsluiting van bruggen voor vrachtverkeer op dit traject.

Merwedebrug wordt toch vervangen Nieuwe betonnen bruggen uiteindelijk goedkoper

foto boven: Bas ’t Hoen

Gorinchem – 20-02-2017 – Minister Schultz van Haegen maakt vandaag neens bekend, dat de Merwdebrug vervangen gaat worden. Daarnaast zal tevens de Hagesteinsebrug en de Keizersveerbrug vervangen worden.

Schultz geeft aan dat uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat het vervangen van de stalen bruggen door betonnen uiteindelijk goedkoper zal zijn. Betonnen geven bovendien minder geluidsoverlast.

De minister trekt 389 miljoen euro uit voor de nieuwe bruggen. Dat komt bovenop het bedrag van 860 miljoen dat al is gereserveerd voor de verbreding van de A27.

Het vervangen van de bruggen  maakt deel uit van een totaal project waarbij in totaal zeven bruggen op het A27-tracé tussen Houten en Hooipolder worden aangepakt.

Meer over de Merwedebrug.

geen grote reparaties meer, maar vervangen – foto: RWS

Sector laat jongeren op school kennis maken met transport en logistiek Jongeren testen hun vaardigheden met 'Skill Break'

Bron: sector transport en logistiek

Gorinchem – 20-02-2017 – De sector transport en logistiek heeft met ‘Skill Break’ een nieuwe manier gevonden om transport en logistiek op school tot leven te brengen. Leerlingen kunnen door mee te doen aan een ‘challenge’ ontdekken of de sector tranport en logistiek bij hen past en scholen worden ondersteund in de begeleiding van de studiekeuze van leerlingen.

De Skill Break challenge vindt plaats op het schoolplein waar leerlingen en studenten de strijd met elkaar aangaan via logistieke spellen. Hierbij worden hun vaardigheden getest op het gebied van ruimtelijke inzicht en efficiënt werken. Op deze manier maken honderden vmbo-leerlingen kennis met de sector en kunnen ze een bewuste studiekeuze maken. En mbo-leerlingen laat het zien dat ze de juiste keuze hebben gemaakt.

Zit jij op één van onderstaande scholen? Dan is de kans groot dat jij en je klasgenoten meedoen aan onze #SkillBreak:
Drenthe College / Emmen -> dinsdag 28 februari 
De Meerwaarde / Barneveld -> dinsdag 21 februari 
Noorderpoort / Groningen -> vrijdag 3 maart
Arcus College / Heerlen -> donderdag 23 februari 
Koning Willem 1 College / Den Bosch -> maandag 20 februari 
Het Gilde Vakcollege / Gorinchem -> woensdag 22 februari 

Windroos start met Media en vormgeving

Vmbo school De Windroos in Gorinchem start vanaf augustus met een Media en vormgeving klas. Leerlingen krijgen dan diverse vakken, waarmee ze door kunnen stromen naar een grafische opleiding.

Gorinchem – 20-02-2017 – De Windroos in Gorinchem, onderdeel van Stichting CVO-AV, begint in augustus met een nieuwe media en vormgeving klas. De Windroos werkt hierbij nauw samen met de opleiding ‘Art & Design’ van het Da Vinci in Dordrecht. Vakken als idee-ontwikkeling, typografie, tekenen, schilderen en het maken van een audiovisuele productie behoren tot het programma.

In de regio Gorinchem zijn er geen vmbo opleidingen die opleiden voor beroepen in de grafische sector. Dat terwijl er juist in deze sector een groeiende behoefte is aan jonge mensen. Directeur Robert Vossepoel kwam op het idee na gesprekken met Art & Design in Dordrecht: “Het motiveert leerlingen om in het vmbo al met hun creativiteit aan de slag te kunnen en bovendien maken ze meer kans bij het doorstromen naar een grafische opleiding”. De Windroos hoopt hiermee creatieve vmbo leerlingen in deze regio een goede basis te geven om door te stromen naar een grafisch beroep.

Om een kwalitatief goede lijn neer te zetten is de samenwerking gezocht met de opleiding Art & Design in Dordrecht. Vanaf de Windroos is het in principe mogelijk om door te stromen naar niveau 3 of naar niveau 4.