Mantelzorgsteunpunt gemeente Gorinchem biedt nu ook vervangende mantelzorg thuis

Het Mantelzorgsteunpunt van gemeente Gorinchem biedt sinds kort ook de mogelijkheid voor vervangende mantelzorg thuis. Het betreft een pilot voor een jaar.

Via het Mantelzorgsteunpunt van gemeente Gorinchem kan vervangende mantelzorg thuis snel en eenvoudig worden geregeld. Afhankelijk van de vraag en situatie kan een getrainde vrijwilliger of een professional worden ingezet. De geboden ondersteuning kan variëren van het verrichten van eenvoudige huishoudelijke taken, ondersteunen bij eten en drinken, toezicht houden of het maken van een praatje.

Wethouder Eelke Kraaijeveld: “De zorg voor een familielid met een ziekte of beperking is intensief en vraagt veel van mantelzorgers. En door de uitbraak van het coronavirus is die zorg vaak nog zwaarder geworden. De afgelopen periode heb ik diverse gesprekken gevoerd met mantelzorgers. Ook hebben we mantelzorgers die bij ons bekend zijn, gevraagd hoe we hen nog beter kunnen ondersteunen. Daarom bieden we mantelzorgers vanaf nu ook de mogelijkheid gebruik te maken van vervangende mantelzorg in de thuissituatie. Op deze manier willen we de zorgtaken van mantelzorgers verlichten en overbelasting meer voorkomen.”

PixaBay

Adempauze

Vervangende mantelzorg, ook wel respijtzorg genoemd, is een tijdelijke overname van zorg met als doel mantelzorgers een adempauze te geven. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor een naaste langer volhouden. De mogelijkheden voor inzet van een professional in de thuissituatie zijn samen met gemeente Molenlanden voorbereid.

Advies en luisterend oor

Bij het Mantelzorgsteunpunt van gemeente Gorinchem kunnen mantelzorgers niet alleen voor vervangende mantelzorg thuis terecht. Ook voor advies, informatie, een luisterend oor en voor het vinden van passende zorg of ondersteuning in de vorm van dagbesteding en kortdurend verblijf staan de mantelzorgconsulenten van het steunpunt mantelzorgers graag ter zijde. Het Mantelzorgsteunpunt werkt nauw samen met het Sociaal Team, Wmo-loket en De Klussendienst.

Mantelzorgers kunnen voor meer informatie contact opnemen met de mantelzorgconsulenten via 0183 659 540. Mailen kan naar mantelzorg@gorinchem.nl of kijk op www.gorinchem.nl/mantelzorg.

Geef een reactie