Bodemonderzoek volkstuinvereniging “Ons Geluk”

Begin dit jaar is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het volkstuinencomplex van Ons Geluk. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mogelijke aanpassingen aan het terrein.

Bron: Raadsinformatiebrief

Het onderzoek bestond uit twee delen. Een onderzoek naar de bodem van de volkstuinen en de parkeerplaats. En een onderzoek naar de gedempte sloten aan de randen van het parkeerterrein en tussen de schuurtjes achter de tuinen. Voor de volkstuinen is geen aanvullend onderzoek nodig. De bodem is geschikt om de tuinen veilig te gebruiken. Voor de gedempte sloten is aanvullend onderzoek nodig. Omdat de uitvoering van dit onderzoek mogelijk tot vragen kan leiden, willen wij u vooraf informeren.

Resultaat verkennend bodemonderzoek

Jaren geleden zijn twee sloten gedempt, waar zich nu de volkstuinvereniging Ons Geluk bevindt. Dit is gedaan met puin houdende grond. Bij het verkennend onderzoek zijn kleine deeltjes asbest gevonden die met het blote oog niet waarneembaar zijn. ln het monster van het verkennend onderzoek is een gehalte aangetroffen van 64 mg/kg ds (gehalte droge stof). Vanaf een waarde van 50 mg/kg ds of hoger is een aanvullend onderzoek verplicht. Er is sprake van een onacceptabel risico vanaf een waarde van 100 mg/kg ds.

Aanvullend onderzoek op 8 en 9 februari

Dit aanvullende onderzoek zal plaatsvinden op 8 en 9 februari op het terrein van de volkstuinvereniging Ons Geluk. Tijdens het onderzoek wordt het te onderzoeken terrein afgezet en de medewerker draagt een witte werkoverall. Deze werkkleding is nodig om medewerkers die dagelijks deze werkzaamheden uitvoeren te beschermen.

Geef een reactie