Warmetruiendag IKC Merweplein

Op 7 februari 2021 deed het IKC Merweplein mee met warmetruiendag. Helaas kon dit niet op school i.v.m. het thuisonderwijs. Maar de leerlingen konden wel meedoen met warmetruiendag in de thuissituatie.

Alle kinderen en hun ouders trokken allemaal een warme trui aan en zetten de verwarming een graadje lager. Warmetruiendag is 15 jaar geleden in het leven geroepen .De warme trui houdt ons warm en zo doen we mee met de afspraken die gemaakt zijn in 2005.

De naam van de afspraak is Kyotoprotocol. De afspraken zijn wereldwijd gemaakt om de klimaatverandering tegen te gaan. Hierbij moet je denken aan de broeikasgassen, CO2. Dit gas komt bijvoorbeeld vrij bij een verwarmingsketel. Vrijdag werd een beetje minder CO2 uitgestoten en het broeikaseffect een beetje verminderd. 

De actie paste binnen het Eco-Schools certificaat. Het was vrijdag 5 februari een zeer gunstige dag om mee te doen. Het werd behoorlijk koud.

IKC Merweplein

Geef een reactie