Gemeente vervoert naar vaccinatielocatie in uitzonderlijke gevallen

Het is belangrijk dat ouderen en kwetsbare groepen gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Zij kunnen ernstige gezondheidsrisico’s lopen bij eventuele besmetting.

Daarom faciliteert de gemeente Gorinchem in uitzonderlijke gevallen vervoer naar priklocaties tot in ieder geval 22 februari. Dan opent de vaccinatielocatie in Gorinchem.

De meeste ouderen en kwetsbare mensen kunnen zelfstandig naar een vaccinatielocatie reizen. Of door familie, vrienden of iemand uit hun sociale netwerk naar een vaccinatielocatie gebracht worden.

Maar dit lukt niet in altijd. Voor de ouderen en kwetsbaren die niet zelfstandig kunnen reizen naar een vaccinatielocatie én geen vervoer kunnen organiseren, regelt de gemeente het vervoer. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Vervoer aanvragen?

Wilt u een beroep doen op deze bijzondere dienstverlening? Neem dan contact op met de gemeente via 0183 659 314. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur.

Geef een reactie