Opbrengst collecte Lingewijk Hersenstichting

Van 1 t/m 6 februari 2021 vond voor de eerste keer de volledig online collecte van de Hersenstichting plaats. In deze week hebben 16 enthousiaste collectanten uit de Lingewijk via een online collectebus en via verspreiding van flyers geld ingezameld in de Lingewijk. en de opbrengst. De opbrengst van deze collecte zit bij de landelijk registratie.

Met deze opbrengst kan de Hersenstichting meer onderzoek en betere behandelingen mogelijk maken voor iedereen met een hersenaandoening. De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaandoening. Denk bijvoorbeeld aan dementie, parkinson, depressie of hersenletsel na een ongeluk. Dit aantal blijft de komende jaren stijgen. Vroeg of laat raakt het ons allemaal, en dan staat je leven volledig op z’n kop. Dat moet stoppen! Met de opbrengst kunnen we samen hersenaandoeningen behandelen en in de toekomst voorkomen.

Namens 4 miljoen Nederlanders met een hersenaandoening: bedankt voor uw bijdrage en hulp! Heeft u de collectant gemist? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag of via www.hersenstichting.nl

Geef een reactie