Gaat Sinterklaasfeest misschien toch door?

Fractie van Maaren, Christen Unie/SGP en VVD stelde schriftelijk vragen omdat zij via de lokale media vernomen, dat het Sint Nicolaasteam is gestopt met het organiseren van de intocht van Sinterklaas.

Genoemde fracties vinden dat Sinterklaas is al een eeuwenoud cultureel feest is en in Nederland en zorgt voor veel gezond plezier bij de jongeren in onze samenleving. Daarnaast geeft het Sinterklaasfeest ook altijd een boost aan de lokale ondernemers. Alhoewel de fracties het organiseren van dit feest niet zien als een taak van de gemeente, is het faciliteren ervan door de gemeente om boven vermeldde redenen naar hun idee wel wenselijk.

Afgelopen jaar is het Sinterklaasfeest, vanwege de huidige Corona maatregelingen, in veel huishoudens maar bescheiden gevierd in huishoudelijke kring. Zij hopen dat dit voor de 2e helft van 2021 er beter uitziet.

De fracties stelde daarom de volgende vragen:

  • Heeft het Sint Nicolaas team contact opgenomen bij de gemeente voordat ze aankondigden ermee te stoppen?
  • Heeft de gemeente de intentie om het gesprek met het Sint Nicolaasteam aan te gaan om ze alsnog te motiveren ermee door te gaan?
  • Hoe gaat de college de stad ondersteunen, zodat zij dit weer actief kunnen organiseren?
  • Mocht het Sint Nicolaas team daadwerkelijk stoppen, is het dan mogelijk om de intocht door Gorinchem City Marketing (GCM) te laten organiseren, totdat er mogelijk een nieuw initiatief zich aandient? Het GCM heeft zich afgelopen jaar, maar ook recent met de succesvolle actie ‘Koop lokaal’, succesvol ingezet.
  • Heeft het college de intentie om alles in het werkte stellen om de jaarlijkse Sinterklaasintocht in 2021 toch door te laten gaan? Zo ja, heeft u zelf al nagedacht over mogelijke oplossingen?

We wachten af welke antwoorden er op de gestelde vragen gegeven gaat worden.

Geef een reactie