Wonen en recreëren aan Lingeoevers weer stapje dichterbij

Vanaf 2022 komen bij de Arkelsedijk, aan de oevers van de Linge, recreatiemogelijkheden voor de inwoners van Gorinchem en nieuwe woningen. De Arkelsedijk is nu een bedrijventerrein naast de binnenstad. Voor deze ontwikkeling tekenden de gemeente Gorinchem en projectontwikkelaar Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling B.V. een overeenkomst.

Zij hebben daarin onder andere afgesproken waaraan de ontwikkeling van dit gebied moet voldoen, zoals de bouw van 400-500 woningen met de daarbij behorende voorzieningen. We verwachten dat in de zomer van 2021 het bestemmingsplan gereed is. Daarna zal verder worden gebouwd aan een stukje Gorinchem waar het goed leven en recreëren is.

Wethouder Ro van Doesburg: “We willen graag dat mensen die in Gorinchem zijn geboren of er willen komen wonen, in Gorinchem een woning vinden. Zij moeten nu vaak lang wachten op een woning. Daarom willen we hier verschillende soorten woningen bouwen. Van sociale woningen tot duurdere appartementen. In totaal zo’n 400 tot 500 woningen. De oevers van de Linge willen we omvormen tot een groene boulevard, waar inwoners kunnen wandelen en fietsen. Het wordt een prachtige ontwikkeling met respect voor de historische en natuurlijke geschiedenis van dat stukje Gorinchem. Groen, inspelend op klimaatsveranderingen en heerlijk om te wonen en verblijven.”

Participatie

Nu de overeenkomst is getekend, worden er een bestemmingsplan en een stedenbouwkundig plan opgesteld. Daarna volgt het bouwrijp maken van het terrein. Vanaf 2022 verwachten we dat gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen. En vanaf 2023 hopen we de eerste bewoners op de Arkelsedijk te verwelkomen. Zoals gebruikelijk zullen we omwonenden, naastgelegen bedrijven en andere belanghebbenden betrekken bij de planvorming. Hiervoor wordt een participatieplan opgesteld. De transformatie van de Arkelsedijk is de eerste aanzet om de ‘Vleugels van de stad’ (de Lingeoevers en de Schelluinsestraat) om te vormen tot plekken waar wonen, werken, leren en recreëren in Gorinchem samenkomen.

Anterieure overeenkomst

De gemeente Gorinchem en projectontwikkelaar Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling B.V. tekenden een zogeheten anterieure overeenkomst. Directeur Chris Pronk: “In deze overeenkomst hebben we vastgelegd aan welke gemeentelijke randvoorwaarden wij moeten voldoen om als projectontwikkelaar dit bedrijventerrein te ontwikkelen naar een gebied om te wonen. Deze locatie de komende jaren transformeren naar een droomlocatie om te wonen, is waar wij het voor doen. Deze toevoeging op de stad Gorinchem zien wij als een mooie opgave met dito kansen voor zowel de inwoners van Gorinchem als alle betrokken partijen.”

Regio Deal

Het omvormen van de Lingeoevers bij de Arkelsedijk van bedrijventerrein naar een gebied met woningen is onderdeel van de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. In de Regio Deal werken bedrijven, organisaties, overheden en onderwijsinstellingen uit de Drechtsteden en Gorinchem samen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, aan verbetering van rivieroevers, woningbouw en innovatie. Het is een aanpak om de brede welvaart in dit gebied te verbeteren. De aanpak moet zorgen voor bijvoorbeeld een flexibeler arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden en Gorinchem, die minder gevoelig is voor crises. 

Geef een reactie