Rob Kreszner verdient erelidmaatschap

Op maandag 8 maart hield de Historische Vereniging “Oud-Gorkum” hun jaarlijkse Algemene vergadering. Tijdens de vergadering werd aan oud-conservator van het Gorcums Museum, Rob Kreszner, het erelidmaatschap verleend.

Rob Kreszner bij tentoonstelling Martelaren van Gorcum = foto: GP-buro

Rob Kreszner verrichte 38 jaar veel werkzaamheden voor de vereniging, onder meer het op peil houden van de historische collectie. Hiermee begon hij in museum “Dit is in Bethlehem” in de Gasthuisstraat.

Toen het museum werd overgenomen door de gemeente van de Historische vereniging kwam Rob in dienst van van de gemeente als conservator. Ook hier toonde hij een enorme inzet. Hij verzorgde mooie tentoonstellingen, waarvan er extra grote aandacht van het publiek kregen.

opening over smaak – foto: GP-buro

De officiële opening van een tentoonstelling werd menigmaal in de Grote Kerk georganiseerd omdat het museum het aantal bezoekers, die op de opening afkwamen, niet aankon. De ruimte in de kerk liet tevens toe om de opening groots aan te pakken. Zo werd er brood gebakken, dikke boomstammen doorgezaagd of dans en muziek gebracht.

Paul Smulders, voorzitter van “Oud Gorcum” overhandigde Rob een fotoshoot en een schilderij waarop Rob zelf stond afgebeeld als heilige.

foto: Historiche vereniging

Geef een reactie