Verkiezingen Tweede Kamer

Op 17 maart 2021 gaan we naar de stembus. Dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Deze verkiezing wordt normaal gesproken elke 4 jaar gehouden. Komt u stemmen? Neem dan uw stempas of kiezerspas mee en uw identiteitsbewijs (mag 5 jaar verlopen zijn).

Stemmen per brief

Bent u 70 jaar of ouder? Dan mag u kiezen hoe u stemt. U kunt gewoon naar een stembureau gaan om te stemmen. Of u stemt per brief want vanwege corona mogen 70 plussers deze verkiezingen stemmen per brief. Op de pagina Stemmen per brief vindt u alle informatie. 

Corona

Vanwege corona verloopt de Tweede Kamerverkiezing anders dan anders. Er zijn maatregelen genomen, zodat kiezers veilig kunnen stemmen en stembureauleden veilig kunnen werken.

Stembureaus Alle stembureaus zijn 17 maart open van 7.30 tot 21.00 uur. Enkele stembureaus zijn 15 en 16 maart open voor kwetsbare inwoners.

Stemmen per brief Vanwege corona kan iedereen die 70 jaar of ouder is, stemmen per brief.

Stempas en kandidatenlijst Uiterlijk 11 maart 2021 ontvangt u een kandidatenlijst. Uw stempas komt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen via de post. 

Stemmen in een andere gemeente Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Stemmen voor iemand anders Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Maatregelen corona verkiezingen Vanwege corona worden maatregelen genomen, zodat kiezers veilig kunnen stemmen en stembureauleden veilig kunnen werken.

Vrijwilliger stembureau worden Bij de verkiezingen zijn vrijwilligers belangrijk. Op dit moment hebben we voldoende vrijwilligers.

Stembureaus

U mag stemmen in de gemeente waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven. U krijgt uw stempas op dit adres thuisgestuurd. Alle stembureaus zijn 17 maart open van 7.30 tot 21.00 uur. Enkele stembureaus zijn 15 en 16 maart open voor kwetsbare inwoners.

Komt u stemmen? Neem dan uw stempas of kiezerspas mee en uw identiteitsbewijs (mag 5 jaar verlopen zijn).

Stemmen op 17 maart 

Het mobiele stembureau is 17 maart  van 7.30 tot 9.30 uur geopend in de stationshal.

De volgende stembureaus zijn 17 maart open van 7.30 tot 21.00 uur. 

 • Stadhuis, Stadhuisplein 1
 • De Nieuwe Doelen, Haarstraat 64
 • De Bazuin, Dalemwal 15d
 • Schoolgebouw De Regenboog, Retranchement 3
 • Fortes Lyceum, Wijdschildlaan 4
 • Sporthal Oosterbliek, Dr. H.B. Wiardi Beckmanplein 60
 • Buurthuis West, Henri Knapstraat 44
 • Dorpshuis De Elzenhof, Irenelaan 40
 • Gemeenschapshuis De Bogerd, W. de Vries Robbeweg 100
 • Lingewijkgebouw, J. van der Heydenstraat 45
 • Leger des Heils, Nicolaas Pieckstraat 43
 • Schoolgebouw Anne Frank, Ganzenwei 10
 • Wijkcentrum Rozenobel, Dukatenplein 2
 • Gymzaal, Johan van Egmondstraat 1
 • Schoolgebouw De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85
 • Schoolgebouw Ds. Koelmanschool, Tapperstraat 1
 • Gildenplein, Schepenenstraat 1
 • WonenLerenZorggebouw, Vroedschapstraat 11
 • Evenementenhal, Franklinweg 2

De stemmen worden geteld op 17 maart vanaf 21.00 uur in de stembureaus. De stemmen van het mobiele stembureau worden 17 maart vanaf 21.00 uur geteld in het stadhuis.

Stemmen als kwetsbare inwoner op 15 en 16 maart 

Om kwetsbare inwoners de kans te geven op een veilige manier te stemmen, zijn onderstaande stembureaus op 15 en 16 maart open van 7.30 tot 21.00 uur.

 • Stadhuis, Stadhuisplein 1
 • De Nieuwe Doelen, Haarstraat 64
 • Dorpshuis De Elzenhof, Irenelaan 40
 • Leger des Heils, Nicolaas Pieckstraat 43
 • Gemeenschapshuis De Bogerd, W. de Vries Robbeweg 100

De stemmen worden 17 maart vanaf 8.30 uur geteld in het stadhuis.

Bijzondere stembureaus met beperkte toegang

Een aantal bijzondere stembureaus zijn 17 maart in verzorgingshuizen geopend. Deze bijzondere stembureaus zijn alleen toegankelijk voor bewoners en verzorgers. Het gaat om de volgende locaties:

 • Huize Steijndeld (11.00-12.00 uur)
 • Het Gasthuis (13.00-14.30 uur)
 • De Schutse (15.00-16.30 uur)

De stemmen worden 17 maart vanaf 21.00 uur geteld in het stadhuis.

Geef een reactie