Huge de Grootjaar

Op 22 maart 2021 is het precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot via zijn boekenkist uit Loevestein ontsnapte. Om deze ontsnapping staat Hugo de Groot bekend. Minder bekend, maar veel belangrijker zijn de ideeën die hij naliet over vrede, vrijheid en recht. Hiermee was hij wereldwijd van blijvende invloed op onze moderne samenleving.

Activiteiten Hugo de Grootjaar door heel Nederland

Door heel Nederland vinden er online en offline activiteiten plaats rondom Hugo de Groot. Van Museum het Prinsenhof in Delft tot aan het Rijksmuseum in Amsterdam. In de toenmalige staatsgevangenis Slot Loevestein is in het kasteel en in de cel van Hugo de Groot een bijzondere expositie te zien over Hugo de Groot en zijn gedachtegoed.

Gedachtegoed Hugo de Groot actueel en relevant

Buiten Nederland staat Hugo de Groot vooral bekend om zijn gedachtengoed. Hij heeft met zijn boeken de loop van de geschiedenis veranderd en zijn ideeën zijn ook vandaag relevant. Wat deze geniale rechtsgeleerde heeft nagelaten is van fundamenteel belang voor tolerantie, verdraagzaamheid, vrede, vrijheid en het hedendaagse recht op nationaal en internationaal niveau. Loevestein wil met het Hugo de Grootjaar een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over deze thema’s en de bewustwording van de waarde van dit erfgoed.

Hugo de Groot expositie

In de expositie zijn niet alleen Hugo´s cel en boekenkist te bewonderen, maar wandel je letterlijk door een universum van gedachten. Bekijk hoe experts als astronaut André Kuipers, theoloog des vaderlands Almatine Leene en coördinator humanitair oorlogsrecht van het Rode Kruis Tessa Beeloo, actuele kwesties vanuit Hugo’s gedachtegoed belichten, zoals: Van wie is mars? Bestaat er een rechtvaardige oorlog?

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.hugodegroot.nl.

Geef een reactie