Culturele stichtingen en verenigingen voor tweede schadeperiode gecompenseerd

Culturele stichtingen en verenigingen waar de gemeente Gorinchem een subsidierelatie mee heeft, konden voor de tweede keer subsidie aanvragen ter compensatie van de financiële schade door corona in 2020. De compensatie geldt voor lokale culturele activiteiten. Deze aanvragen kunnen zoals verwacht volledig worden gehonoreerd. In juli 2021 kan een subsidie worden aangevraagd voor de derde schadeperiode van januari 2021 tot juli 2021.

De gemeente wil de lokale culturele infrastructuur ondersteunen. Hiervoor gebruikt ze het geld dat van het Rijk en de provincie Zuid-Holland is ontvangen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Op basis van het resterende bedrag van de ontvangen noodsteun van het Rijk en de provincie is voor de derde schadeperiode van januari 2021 tot juli 2021 een subsidieplafond van € 150.000 vastgesteld. Naar verwachting is ook dit voldoende om de geleden schade in de derde schadeperiode volledig te compenseren. Culturele verenigingen en stichtingen missen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten veelal doorlopen. 

Aanvragen subsidie coronaverliezen derde periode

De culturele stichtingen en verenigingen waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft, kunnen in juli 2021 via de website van de gemeente een subsidie aanvragen voor de derde schadeperiode. De culturele stichtingen en verenigingen die in aanmerking komen voor de subsidie krijgen hierover bericht van de gemeente. Voor zelfstandige culturele ondernemers en niet gesubsidieerde culturele instellingen bestaan de landelijke steunmaatregelen.

Geef een reactie