Sociale steun, begrip en nazorg bij kanker: wat is uw ervaring?

In hoeverre voelt of voelde u zich emotioneel gesteund door naasten en krijg of kreeg u praktische hulp van de mensen om u heen? En voel(de) u zich begrepen door familie, vrienden en bekenden? De Nederlandse Federatie van kankerpatiënten organisaties doet onderzoek naar dit onderwerp. Help mee en vul de vragenlijst in.

Met de nieuwe ‘Doneer Je Ervaring-vragenlijst’ gaat de Nederlandse Federatie van kankerpatiënten organisaties (NFK) op zoek naar de ervaringen van mensen die kanker hebben (gehad) en van mensen met erfelijke of familiaire aanleg voor kanker. Onderzocht wordt in hoeverre zij zich gesteund en begrepen voelen, zowel door hun naasten als door professionals.

Graag vragen we u om anoniem uw ervaring te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Klik hier voor de vragenlijst.

De vragenlijst staat open tot 6 september 2021.

Waarom deze vragenlijst?
Sociale steun, begrip en nazorg zijn van invloed op de kwaliteit van leven van mensen met kanker. De antwoorden op de vragenlijst geven inzicht in deze onderwerpen. De uitkomsten van deze peiling kunnen patiëntenorganisaties helpen om gericht op te komen voor mensen die onvoldoende steun, begrip en nazorg ervaren.

De resultaten van de vragenlijst worden vanaf 26 oktober 2021 op gedeeld op nfk.nl.
Deze peiling is een initiatief van de kankerpatiëntenorganisaties verenigd in NFK.

Geef een reactie