Betekenisweek op Lyceum Oudehoven

In de week van 29 maart tot en met 1 april, de week voor Pasen, heeft Lyceum Oudehoven hun jaarlijkse betekenisweek. Zij  vinden het belangrijk dat hun leerlingen niet alleen alles leren over de stelling van Pythagoras, over hoe je in het Duits de weg vraagt en al die andere dingen die je nodig hebt om een diploma te behalen. Daarom wordt er veel belang gehecht aan hun moreel kompas.

Het thema van de betekenisweek is moed, een van de vier polen van dit moreel kompas. Iedere dag wordt voor alle leerlingen geopend met een dagopening rondom dit thema. Dit wordt gekoppeld aan een van hun kopstukken, de prachtige portretten die op diverse plaatsen in lyceum te zien zijn. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de moed die Jezus nodig had om de lijdensweg te kunnen volbrengen.

videostill Nelson Mandela

Tenslotte bespreekt men zowel tijdens de dagopeningen als tijdens de speciale mentorles van deze week met de leerlingen wat moed voor hen betekent. Wanneer ben je moedig?

Van de dagopeningen hebben het thema van prominente figuren, zoals:  Maya Angelou, Alan Turing,  Muhammad Ali en Nelson Mandela. Op de website van het lyceum kunt u deze filmpjes bekijken.

videostill Mohamad Ali

Geef een reactie