Beweegcoach Zorg nu ook ingezet bij Leger des Heils en Yulius

De Beweegcoach Zorg die ingezet wordt bij zorginstellingen in Gorinchem krijgt er twee nieuwe partners bij. Vanaf 1 april 2021 stappen Yulius en het Leger des Heils ook in het project. Met deze samenwerking worden er zo’n 200 zorggebruikers en 50 medewerkers bereikt. Het coachen van de zorgmedewerkers en stimuleren van cliënten naar een gezondere en actievere levensstijl staat voorop.

Samen met partners zorgen we dat iedereen mee kan doen

Wethouder Sport, Joost van der Geest: “De functie van beweegcoach is een praktische invulling van de ambities uit ons sportbeleid. We willen dat iedereen mee kan doen en sport kan daarbij helpen. We zetten sport in als middel voor vitaliteit, participatie en het versterken van eigen kracht. Samen met zorgorganisaties in de stad is dat vertaald naar het succesvolle (en prijswinnende) idee voor de beweegcoach.”

Beweegcoach draagt bij aan inclusieve samenleving

Ook wethouder Eelke Kraaijeveld is blij met de twee nieuwe partners: “Een gezonde levensstijl is ontzettend belangrijk. Ook voor degenen voor wie meer bewegen niet altijd even eenvoudig is. Het is mooi dat we in samenwerking met zorgorganisaties hen gericht kunnen helpen. Dit is een mooi voorbeeld van de uitwerking van het Gorinchemse integrale sociale beleid en de inclusieve samenleving die we heel belangrijk vinden.”

gemeente

Positieve gezondheid

Met de Beweegcoach Zorg geven we invulling aan het gedachtegoed positieve gezondheid. Het accent ligt hierbij niet op ziekte, aandoeningen of beperkingen, maar op mensen zelf, op wat hun leven betekenisvol maakt. Het is een manier om breder naar gezondheid te kijken dan alleen de lichamelijke kant. Zo gaat het bijvoorbeeld ook over grenzen kennen. Lekker in je vel zitten. En mee kunnen doen. Het gaat erom dat iemand zich gezond en energiek voelt op een manier die bij hem of haar past.

Gezamenlijk initiatief

De Beweegcoach Zorg is een gezamenlijk initiatief van Gorcumse zorgorganisaties en gemeente Gorinchem. De zorgorganisaties die hieraan meewerken zijn ASVZ,Stichting Philadelphia, Syndion, Yulius en het Leger des Heils. Vanuit het Integraal Sociaal Beleid zetten partijen zich er gezamenlijk voor in dat in Gorinchem iedereen er toe doet en dat er actief naar elkaar wordt omgekeken. Want samen maken we het verschil. Dus werken we aan een gezonde leefstijl, een prettige leefomgeving en zorgen we dat iedereen kan meedoen en passende ondersteuning en zorg krijgt.

Geef een reactie