Pasen 2021: Niet met z’n allen, maar wel samen!

De Paasviering op school is dit jaar anders dan andere jaren. Niet met z’n allen in de gymzaal of zingen met de ouders op het schoolplein. Dat kan niet vanwege corona. Maar in tegenstelling tot vorig jaar, toen vanwege de eerste lockdown het Paasfeest niet op school gevierd kon worden, werd er  dit jaar wel gevierd! 

Op CBS De Tamboerijn gebeurde dat in de bubbel van de eigen klas. Niet met z’n allen, maar toch samen verbonden door het aloude verhaal over lijden en opstanding van Jezus, dat in elke klas verteld werd. En  door de Paasliedjes die in alle klassen werden gezongen.
En natuurlijk is samen vieren ook samen eten. De oudercommissie had gezorgd voor een gezellige aankleding van de lunchtafels. Vrolijk Pasen!

foto: Andra van Hofwegen

CBS De Tamboerijn is een kleinschalige christelijke basisschool binnen de wallen van vesting Gorinchem. Naast de basisvakken draagt De Tamboerijn samen vieren hoog in het vaandel. Voor meer info over de school zie www.tamboerijn.nl

Geef een reactie