Dag 8 april 2021

Het museum en de WereldPan open!

In april gaat zowel het GeoFort een aantal dagen open voor publiek. De musea. Drie dagen lang mag GeoFort helemaal open als corona proeflocatie! Laat je gratis testen* en kom met een negatief testresultaat bij GeoFort langs en/of geniet van een pannenkoek bij de WereldPan. Onder de 13 jaar hoef je je helemaal niet te laten testen.
Lees meer

Samen voor een afvalvrije en schone gemeente

Samen met de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden is de afgelopen tijd gewerkt aan het voorstel voor een nieuw afval- en grondstoffenbeleidsplan. In het plan wordt in drie stappen gewerkt aan het verminderen van restafval naar maximaal 100 kilogram per inwoner in 2025. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de doelstellingen afvalscheiding van het Rijk en omdat de gemeente de kosten voor restafval betaalbaar moet houden.
Lees meer

Gemeente komt terraseigenaars tegemoet

Net als in het eerste coronajaar gaat de gemeente ook in 2021 de horeca een steentje in de rug geven wat betreft het uitbaten van hun terrassen. Wanneer de terrassen weer open kunnen mogen de ondernemers weer meer ruimte gebruiken. Tevens zal de horeca ook dit jaar geen terrashuur hoeven te betalen.
Lees meer

Lesuitval door corona op scholen

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft signalen opgevangen dat op diverse Gorcumse scholen (met name in het primair onderwijs) sprake zou zijn van uitval van lessen ten gevolge van zieke docenten en/of leerlingen. Regelmatig worden daarom leerlingen voor meerdere dagen naar huis gestuurd en er worden in een aantal voorkomende situaties zelfs geen lessen via digitale media aangeboden. Op enkele basisscholen zou dat zelfs gaan om leerlingen uit de helft van het aantal reguliere groepen.
Lees meer

Nationaal Fonds kinderhulp zoekt collectanten

Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien.
Lees meer

Vaccineren maakt versoepelingen in verpleeghuizen mogelijk

Het hoge aantal gevaccineerde bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg maakt voorzichtige versoepelingen mogelijk. Als op een locatie genoeg mensen twee keer zijn gevaccineerd is een ruimere bezoekregeling mogelijk, kan de groepsgrootte voor activiteiten omhoog en kunnen meer vrijwilligers en kappers en andere contactberoepen weer aan de slag.
Lees meer