Lesuitval door corona op scholen

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft signalen opgevangen dat op diverse Gorcumse scholen (met name in het primair onderwijs) sprake zou zijn van uitval van lessen ten gevolge van zieke docenten en/of leerlingen. Regelmatig worden daarom leerlingen voor meerdere dagen naar huis gestuurd en er worden in een aantal voorkomende situaties zelfs geen lessen via digitale media aangeboden. Op enkele basisscholen zou dat zelfs gaan om leerlingen uit de helft van het aantal reguliere groepen.

Naar aanleiding hiervan stelde de fractie van de Partij van de Arbeid.

 1. Is het college op de hoogte van deze situatie en klopt het dat er sprake is van veel lesuitval?
 2. Klopt het dat de uitval zodanig grote vormen aanneemt dat de helft van het aantal leerlingen
  thuis zit?
 3. Klopt het dat in die gevallen regelmatig geen lessen worden aangeboden via digitale media?
  1. Ziet het college mogelijkheden om samen met betreffende schoolbesturen en schoolleiders – zonodig en mogelijk creatieve – oplossingen voor betreffende scholen te stimuleren zodat:
   betreffende leerlingen zoveel mogelijk kunnen worden opgevangen op de scholen?
  2. indien dat niet mogelijk is zoveel mogelijk lessen digitaal worden aangeboden?
  3. in elk geval een oplossing wordt gevonden voor de opvang van de leerlingen?

Geef een reactie