Samen voor een afvalvrije en schone gemeente

Samen met de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden is de afgelopen tijd gewerkt aan het voorstel voor een nieuw afval- en grondstoffenbeleidsplan. In het plan wordt in drie stappen gewerkt aan het verminderen van restafval naar maximaal 100 kilogram per inwoner in 2025. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de doelstellingen afvalscheiding van het Rijk en omdat de gemeente de kosten voor restafval betaalbaar moet houden. 

In 3 stappen nieuwe doelstelling behalen

Wethouder Milieu, Joost van der Geest: “ Met dit plan willen we van 232 kilogram restafval per inwoner naar maximaal 100 kilogram. Daarvoor moeten we in een korte tijd met elkaar flinke stappen zetten. Ook willen we onze stad stimuleren om te werken aan een circulaire economie: het betekent dat we zorgvuldiger omgaan met grondstoffen en leven zonder afval. Dat bereiken we niet zomaar, daarom moeten we nu aan de slag.”

Het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid vormt in drie stappen de route naar meer afvalscheiding. Daardoor ontstaat er minder restafval en een betaalbare afvalstoffenheffing. De eerste stap draagt zorgt voor een verbetering van de inzameling van grondstoffen. Hierbij wordt intensiever ingezet op communicatie en handhaving om afval en grondstoffen beter te scheiden. Op termijn worden de afvalbrengstations opnieuw ingericht waarbij het verlengen van de levensduur van goederen gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. Hierna worden de containers voor restafval afgesloten. Inwoners krijgen een pasje dat toegang biedt tot de restafvalcontainers en het afvalbrengstation. En ten slotte wordt goed afval scheiden beloond door een deel van de afvalstoffenheffing variabel te maken. Hoe beter een inwoner het afval scheidt, hoe minder restafval overblijft en dat vermindert de kosten. 

Trendbreuk noodzakelijk

Jaarlijks produceren inwoners gemiddeld 232 kilogram restafval (2018). 70% van die 232 kilogram restafval bestaat uit herbruikbare materialen, 162 kilogram is geen afval maar grondstoffen. Naast milieu en duurzaamheid is minder restafval produceren nodig om de kosten van afvalverbranding te beheersen. Door de invoering door het Rijk van de verbrandingsbelasting wordt het verbranden van restafval steeds duurder. Om het doel van maximaal 100 kilogram per persoon (2025) binnen handbereik te brengen is een trendbreuk noodzakelijk.

Draagvlak voor maatregelen bij inwoners

Bij de totstandkoming van het nieuwe beleid zijn inwoners, gemeenteraden en ketenpartners intensief betrokken. Na raadpleging van hen zijn maatregelen geformuleerd die moeten leiden tot het behalen van de doelstellingen. Begin dit jaar zijn inwoners gevraagd wat zij van de voorgestelde maatregelen vinden. Daaruit bleek dat veel inwoners de maatregelen steunen.

Het voorstel wordt tijdens een raadsbijeenkomst op 20 mei en 17 juni besproken in de gemeenteraad. Op 24 juni staat het voorstel ter besluitvorming op de agenda.

Geef een reactie