Grootste branchevereniging binnenvaart wijst op gevaren zwemmen in rivieren, kanalen en havens

De afdeling Alblasserwaard van Koninklijke BLN-Schuttevaer, de grootste branchevereniging van de binnenvaart, maakt zich zorgen over gevaarlijke situaties met zwemmers. Zeker nu het warme weer zijn intrede doet. Personeel in de binnenvaart komt dit in de zomerperiode regelmatig tegen op het water, in en om havens, rivieren, sluizen en bruggen. Veel bewoners in onze regio zijn nauw verbonden met het water. Sommige wonen al geruime tijd in dit rivierengebied en/of werken al generaties lang in de maritieme sector. Zij zijn vaak bekend, evenals de binnenvaartschipper, met de gevaren van het open water.

Zwemmen is gezond, geeft plezier en verkoeling. Voor de duidelijkheid onze branchevereniging is niet tegen zwemmen in open water maar hun doel is u en jou te waarschuwen voor de gevaren. Want op sommige plekken kan het levensgevaarlijk zijn, ‘zelfs’ voor de geoefende zwemmer!

Sommige schippers maken helaas ernstige ongelukken of erger nog verdrinking mee en in de meeste gevallen kunnen ze er zelf niets aan doen maar men voelt zich toch verantwoordelijk. Helaas zijn er elk jaar doden te betreuren en we zijn bang dat dit aantal zomaar kan gaan stijgen de komende jaren.

Oorzaken mogelijk door:

 • Het gevaar van zwemmen op open water in rivieren en kanalen wordt niet meer meegegeven tijdens de opvoeding omdat ouders zelf ook onvoldoende kennis hebben meegekregen.
 • Veel kinderen, maar ook volwassenen, zijn door corona onvoldoende zwemvaardig. In de praktijk blijkt dat uitsluitend een A-diploma vaak onvoldoende is. Ook omdat het kind met één diploma denkt goed te kunnen zwemmen.
 • Oefening baart kunst. Net als bij autorijden. Je leert pas echt goed zwemmen door het vaak te doen. Door corona hebben veel mensen een tijd niet meer gezwommen.
 • Omdat door corona nog lang niet iedereen op vakantie naar het buitenland gaat zal de drukte in en om het open water in eigen land toenemen.
 • Toename van arbeidsmigranten die niet bekend zijn met ons type zwemwater en de geschreven en ongeschreven regels.
 • Jeugd in de puberteit is vaak overmoedig. Wat begint met een gezellig uitje met muziek, een drankje en een hapje eindigt in stoer en onverantwoord gedrag. Zeker als straks weer meer mag zullen dit soort ontmoetingen rond het water toenemen, zo is de verwachting.

Wat zijn de gevaren dan precies?

 • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar. De schipper kan tot ongeveer 350 m voor zijn schip géén zicht op het wateroppervlak hebben. Het hoofd van een zwemmer die verder weg is dan die 350 m, is dan niet meer dan een kleine stip.
 • Zwemmers worden vaak niet opgemerkt door snelle speedboten, waterscooters of jetski’s. Het is belangrijk dat je met elkaar rekening houdt. Er zijn speciale plekken aangewezen waar je mag snelvaren. Op deze plekken is het af te raden om te gaan zwemmen en een snelvaarder moet niet te dicht in de buurt komen van zwemmers.
 • Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken. Bovendien kan een uitwijkend schip andere scheepvaart in gevaar brengen.
 • Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip.
 • Ook aan de kant is die zuigende kracht van een schip goed merkbaar: de waterlijn trekt zich terug in de richting van het schip, waardoor er tijdelijk een breder strand ontstaat. Nadat het schip voorbij is, wordt het water terug gestuwd en ontstaat er een soort minivloed. Het water stijgt in korte tijd met soms wel met meer dan 50 cm. Vooral levensgevaarlijk voor kleine kinderen.
 • Zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken. Bij een lage waterstand, vaak in de zomer, is de stroming nog sterker.
 • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het rivierwater kramp krijgen en onderkoeld raken.
 • Alhoewel zwemmen tussen kribben relatief onschuldig lijkt, is ook dit sterk af te raden. De zuiging en golfslag van passerende schepen kan ook tussen de kribben zeer sterk zijn.
 • Het zwemmen in havens is sterk af te raden omdat schippers tijdens aan- en afmeren geen rekening kunnen houden met mogelijke zwemmers.
 • Verder is het klimmen op afgemeerde of varende schepen levensgevaarlijk. Het is eigenlijk verboden maar het komt steeds vaker helaas voor. Hierdoor kan ook schade ontstaan aan de apparatuur van schepen. Vaak gebeuren er ernstige ongelukken omdat men tegen of op het harde staal valt bij het afspringen en bewusteloos te water raakt. Dekken van schepen zijn extra glad vooral met natte voeten glijdt men gemakkelijk uit. Bovendien: een schip is een bedrijf en de woning van de bemanning. Je zou het ook niet leuk vinden als iemand plotseling in jouw tuin of woning staat.
 • Het is ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen of hoge kademuren af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien. Ook kan een klaplong of bot- of nekbreuken ontstaan. Ook kan de springer op een schip vallen die zojuist de brug passeert.
 • Ga nooit alleen. Je kan nog zo’n goede zwemmer zijn, je weet nooit of je in de problemen gaat komen. Zorg altijd voor een zwembuddy of iemand die je vanaf de kant kan zien.
 • Spring niet direct in het water. Er direct inspringen lijkt misschien stoer maar als het water nog koud is krijg je lichaam een gigantische shock.
 • Ga niet direct de afstand zwemmen die je in het zwembad ook zwemt. Het open water kent geen kanten, keurpunten of rustpunten.

Wat mag wel wat mag niet?

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Hetzelfde geldt voor springen van bruggen. Men riskeert een boete tussen de €140 – € 150 als je zwemt:

 • in de vaarweg van rivieren
 • in kanalen
 • in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen
 • in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn
 • in de routes van veerponten
 • in en rond havens
 • in snelvaargebieden
 • op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied


Op de website van Rijkswaterstaat vind je uitgebreid informatie over het zwemmen op open water.

Klik hier voor een instructievideo over de gevaren

Ons advies is om vooral te zwemmen op veilige plaatsen. Er zijn voldoende geschikte plaatsen in de regio. Kijk voor meer informatie op https://www.zwemwater.nl/

• Download de Zwemwater-app in de App Store (iOS)
• Download de Zwemwater-app in de Google Play Store (Android)

Ook zijn er voldoende zwembaden in onze regio met een buitenbad. Hopelijk dat deze snel weer volledig open mogen.

Voorlichting
Het bestuur is van plan om komend jaar voorlichting te geven op basisscholen in onze regio over zwemmen op open water en over de binnenvaart. We willen dit samen doen met jeugdwerk en de gemeentes. Heeft u interesse of suggesties stuurt u dan een mail naar onze secretaris Jan Rijksen bln@alblasserwaard.nl

Het bestuur van BLN-Schuttevaer Alblasserwaard wenst u namens de binnenvaart een mooie, warme maar bovenal een veilige zomer toe!

www.bln.nl

Geef een reactie