Eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgt voor gezondheidsklachten. De buitendienst van de gemeente controleert regelmatig in Gorinchem of er nesten van eikenprocessierupsen zijn. Deze nesten geven we aan op een digitale kaart. Op de kaart Verspreiding eikenprocessierups kunt u zien op welke plekken nesten zijn gemeld of al bestreden zijn. Deze kaart is actueel. De kaart werkt in alle browsers behalve Internet Explorer.

Meld plekken van eikenprocessierupsen

Ziet u een plek in Gorinchem waar zich één of meerdere nesten van de eikenprocessierups bevinden? Meld dit aan ons alstublieft maar kijk eerst op de kaart of de plek al bekend is bij ons.

Nesten verwijderen

Bij een kleine uitbraak verwijdert de gemeente de nesten zelf. Bij een grote uitbraak schakelt de gemeente gespecialiseerde bedrijven in om deze te verwijderen. Op particulier terrein is de eigenaar hier zelf verantwoordelijk voor.

We hangen op sommige plaatsen waar veel mensen komen en waar de nesten verwijderd zijn, een rood-wit lint.

Kenmerken eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen. In april en begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal vervellingen vormen groepjes rupsen nesten op de stammen van eikenbomen. Vanaf half mei ontwikkelen de rupsen naast de normale witte haren ook de veel besproken brandharen.

Gezondheidsrisico’s

Wanneer contact met deze brandharen optreedt, kunnen gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen ontstaan. Meestal verdwijnen de klachten spontaan binnen enkele dagen tot weken. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM

Geef een reactie