Opvang voor dakloze gezinnen

De gemeente Gorinchem gaat een bijdrage leveren aan de regionale opgave voor het realiseren van extra opvangplaatsen voor groepen daklozen. De eerste resultaten van het realiseren van extra regionale opvangplaatsen in Gorinchem zijn nu bekend. De gemeente en Poort6 hebben met het Leger des Heils een verkenning uitgevoerd naar geschikte objecten waarop een maatschappelijke bestemming rust en die beschikbaar zijn en snel inzetbaar te maken zijn. Het pand Keizerstraat 4-6 voldoet aan deze voorwaarden. In dit pand was eerder Syndion gehuisvest. Het pand is beschikbaar voor een periode van 5 tot 10 jaar.

Dit object voldoet aan de criteria voor de huisvesting van dakloze gezinnen. Een groep waarvoor een groot te kort aan opvangplaatsen is.

Het pand aan de Keizerstraat 4-8 wordt geschikt gemaakt voor de opvang van in totaal 7 reguliere opvangplaatsen voor gezinnen en 1 gezinscrisisopvangplaats. Er is in de regio onvoldoende voor deze groep daklozen. Ze worden nu vaak tijdelijk geplaatst in een hotel of vakantiepark Voor deze gezinnen is het juist belangrijk dat zij in een stabiele woonomgeving worden opgevangen en zo tot rust kunnen kernen om daarna met begeleiding aan hun maatschappelijk herstel te kunnen werken.

De communicatie over de realisatie van het project Keizerstraat is in handen van het Leger des Heils en Poort6. De omwonenden zijn over dit project geïnformeerd.

Geef een reactie