Ilhan Tekir unaniem verkozen tot lijsttrekker D66 Gorinchem

De leden van D66 Gorinchem hebben Ilhan Tekir tot lijsttrekker gekozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Ilhan is sinds 2018 fractievoorzitter namens de Gorcumse D66. Op dit moment is D66 in de gemeenteraad vertegenwoordigd met twee van de 25 raadszetels. D66 streeft ernaar dit aantal op 16 maart 2022 minstens te verdubbelen.

Ilhan Tekir: “Ik wil allereerst onze leden bedanken voor het unaniem gestelde vertrouwen in mijn kandidatuur. Het geeft mij, als geboren en getogen Gorcumer, de energie om het progressieve geluid van D66 verder te brengen. Wij D66’ers stellen ons daarin altijd constructief op, al dan niet vanuit de oppositiebanken. Die positieve bijdrage wordt niet alleen gewaardeerd, maar werpt ook zijn vruchten af. En wel in de vorm van concrete resultaten, zoals op het gebied van onderwijs, cultuur, mobiliteit en diversiteit. Maar het werk is nog niet af. Er zijn nog genoeg uitdagingen waarin we als democraten opnieuw het verschil kunnen maken. Ik nodig eenieder, die daaraan wil bijdragen, uit om er samen de schouders onder te zetten.”

Kandidatenlijst D66
Op 23 juni 2021 start de kandidaatstelling voor de overige kandidaten die voor de gemeenteraad op de D66-lijst willen staan. Een lijstadviescommissie bestaande uit drie leden, onder wie de waarnemend voorzitter van D66 Gorinchem Jan Willem van der Werff en de lijsttrekker, Ilhan Tekir, legt haar advies aan de leden voor. Uiteindelijk bepalen de leden van D66 Gorinchem de volgorde van de kandidatenlijst. De interne stemming vindt plaats tussen 25 oktober 2021 en 7 november De uitslag wordt bekendgemaakt op 10 november 2021.

Geef een reactie