Perspectiefnota 2022-2025 reëel perspectief in onzekere tijden

‘Eerder ingezette ambities voortzetten en terughoudend omgaan met nieuw beleid.’ Dit staat in de Perspectiefnota 2022-2025. Het Gorcumse college van burgemeester en wethouders heeft deze 10 juni gestuurd aan de gemeenteraad van Gorinchem.
Deze Perspectiefnota vormt het kader voor de begroting die in het najaar wordt gepresenteerd. Tijdens een raadsvergadering op 8 juli zal de gemeenteraad de Perspectiefnota bespreken.

Onzekerheden

De coronacrisis brengt veel onzekerheden met zich mee. Daarnaast staan gemeenten voor grote uitdagingen, zoals de oplopende kosten in de jeugdzorg en het vormgeven van de verduurzamingsopgave, waaronder die voor het (onderwijs)vastgoed, klimaatadaptatie en CO2-reductie. Dit heeft grote invloed op het financiële perspectief van gemeenten. Daarnaast is nog onbekend welke keuzes het aanstaande kabinet zal maken en welke middelen de gemeenten daardoor zullen ontvangen.

Uitvoeren ambities

De Gorcumse wethouder van Financiën, Dick van Zanten: “We gaan verder met het uitvoeren van onze ambities. Ambities die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de stad, de samenleving en de economie. Denk aan ambities op het gebied van woningbouw, onderwijshuisvesting, duurzaamheid, klimaatdoelstellingen, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Ondanks de grote maatschappelijke opgaven en de gevolgen van de coronacrisis, presenteren we als college van burgemeester en wethouders in onze Perspectiefnota een sluitend meerjarig perspectief en houden we vast aan de ingezette lijn om de schulden af te bouwen.”

Op 8 juli bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2022-2025.

Geef een reactie