Gomarus scholen gemeenschap stapt naar de rechter

In het Reformatorisch dagblad van 14 juli was te lezen, dat Gomarus naar de rechter wil stappen vanwege de publicatie van een inspectierapport over de sociale veiligheid op school. Dit rapport werd opgesteld op verzoek van Onderwijsminister Arie Slob.

De school reageert op hun eigen website op vragen of dit klopt. Daar schrijft de school: “Het klopt dat de Gomarus een kort geding voorbereidt over het rapport van de Onderwijsinspectie. Het rapport wordt immers over enige tijd gepubliceerd, en dan is van belang dat het een juist beeld geeft van het veiligheidsbeleid op de Gomarus. Het nu vastgestelde rapport bevat enkele passages die naar ons oordeel niet te rijmen zijn met de feitelijke bevindingen, en met de regelgeving. De Inspectie past een eenmaal vastgesteld rapport echter niet meer aan. We willen daarom graag hierover het oordeel van de onafhankelijke rechter vragen. Het is nog niet bekend wanneer het kort geding plaatsvindt, en evenmin wanneer het rapport kan worden gepubliceerd.”

Volgende week zou het rapport verschijnen. Dit gaat voorlopig niet door tot de zaak voor de rechter is geweest.

Geef een reactie