Dag 20 juli 2021

Hoge energietarieven drijven contractduur op

Nu de vraag naar gas groter is dan het aanbod en de opwekking van elektriciteit erg duur is, bereiken de energietarieven een hoogtepunt. Na de stijgende variabele tarieven per 1 juli, zijn ook de vaste tarieven voor één en drie jaar flink gestegen: gemiddeld 10% ten opzichte van afgelopen juni. De vaste gastarieven liggen momenteel op het hoogste niveau sinds 2015. De vaste tarieven voor stroom zijn zelfs sinds 2009 niet zo hoog geweest als nu. Hoewel de inkoop van energie met directe levering momenteel erg duur is, kost de inkoop van energie met levering over een jaar beduidend minder.
Lees meer

Politie druk met luchtballon

Zondagavond zijn politiemensen uren druk bezig geweest met de landing van een klein model luchtballon in Goudriaan. De ballon was geland in een weiland waarvan de boer al vaker had aangegeven dit niet te willen om bepaalde redenen. Dit was echter niet bekend bij deze luchtvaartmaatschappij. Normaal gesproken zijn zulke locaties als no go aangegeven in een app.
Lees meer

Thuiswerken is weer de norm en frisse lucht als aanvullende basisregel

Werk weer thuis, tenzij het niet anders kan, en zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. Dat zeiden minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Jonge op 19 juli na afloop van de wekelijkse bijeenkomst van het kabinet, waarbij wordt gesproken over de situatie rond de COVID-19-pandemie.
Lees meer