Poort6 krijgt subsidie van € 4,1 miljoen voor warmtenet

Nederland gaat langzaam over op duurzame energie. Dat gaat niet snel en niet vanzelf. We nemen daar met z’n allen de tijd voor tot 2050. Ook woningcorporaties doen hieraan mee. Zij kunnen niet pas in 2048 beginnen om hun huizen te verduurzamen. Nederlandse woningcorporaties hebben in totaal zo’n 2,3 miljoen huizen. Dat duurt dus wel even voordat elk huis is aangepakt.
Bron: Poort6

Corporaties halen hun woningen van het gas af
Om die reden zijn de meeste corporaties al gestart om hun woningen van het gas af te halen. Ook wij willen hiermee van start gaan. Dat doen we in de Gildenwijk, in samenwerking met Gemeente Gorinchem, HVC, Waterschap Rivierenland en Provincie Zuid-Holland. De duurzame oplossing die in de Gildenwijk komt is een warmtenet. De warmte die nodig is, wordt onttrokken aan rioolwater en oppervlaktewater.

Om dit te kunnen betalen hebben we subsidie aangevraagd bij het Rijk. De verandering kost veel geld. We beloven onze huurders dat zij niet meer dan voorheen gaan betalen. Goed nieuws! Deze week kreeg Poort6 bericht dat ze de subsidie krijgt.

€ 4,1 miljoen euro subsidie
De subsidie die we krijgen is € 4,1 miljoen euro. Dit is voor de bijna 1.000 huurwoningen die we tot 2025 willen aansluiten op het nieuwe warmtenet in de Gildenwijk. Een belangrijke stap voor de bewoners van Gorinchem en Poort6. Dit maakt de overgang naar duurzame energie mogelijk. Een belangrijke voorwaarde van de subsidie is dat we de werkzaamheden binnen 5 jaar uitvoeren. Met de huidige planning gaat dit lukken.

Huurders hebben de keuze en krijgen uitgebreid informatie
Per woongebouw zijn specifieke maatregelen nodig om de panden geschikt te maken voor het warmtenet. Het overschakelen naar een warmtenet is niet van vandaag op morgen geregeld. Daarom sluiten we ook niet in 1 keer alle gebouwen in de Gildenwijk aan op het warmtenet. Het gaat stap voor stap. Als het zover is krijgen huurders uitgebreid informatie. Ook de bewonerscommissies worden van te voren betrokken. Daarna kunnen alle huurders keuze maken of ze wel of niet willen aansluiten op het warmtenet. Van tenminste 70% van de huurders is instemming nodig.

In een filmpje vertelde onze projectmanager Ruben Duinker vorig jaar meer over het plan. 

Geef een reactie