Burgemeester aan het woord

Heeft u een idee voor een corona-gedenkteken?

1 maart 2020. Die datum staat in mijn geheugen gegrift. Op die datum werd bekend dat er een patiënt met het coronavirus in het Beatrixziekenhuis had gelegen. Het ziekenhuis werd uit voorzorg tijdelijk gesloten. En dat was landelijk en internationaal nieuws.

24 augustus 2021. Bijna 1,5 jaar zitten we al met elkaar in een pandemie. Een pandemie met ongekende gevolgen voor de gehele wereld, ons land en onze stad. We hebben geliefden verloren, zijn ziek geweest of kampen nog steeds met de gevolgen van (long) covid-19. Zowel fysiek als psychisch. Woorden als lockdown, vereenzaming, psychisch lijden, depressies, economische schade, long covid, vaccinatie, ic-capaciteit, reproductiegetal, risiconiveau en testen voor toegang zijn dagelijks te vinden in de media. Wie had dit twee jaar geleden ooit kunnen bedenken?

Gedenkteken voor coronapandemie 

In juli 2021 heeft – op initiatief van de CU-SGP – de gemeenteraad van Gorinchem een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor een monument ter herdenking van de coronapandemie en haar gevolgen. 

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft positief gereageerd op deze motie. We hebben met elkaar al heel veel meegemaakt gedurende deze pandemie. En helaas zullen we ook de komende tijd rekening moeten houden met het virus. Het is niet weg en het gaat ook nooit meer weg. We zullen met elkaar een manier moeten vinden om ons tot het virus te verhouden.

Toen de vraag kwam voor een gedenkteken om stil te staan bij de coronapandemie, heb ik nagedacht over wat een passend moment zou kunnen zijn. Ik kwam daar niet uit. Wat is passend? Meestal wordt een gedenkteken opgericht ter afsluiting van een bepaalde periode. Maar het lijkt erop dat als we deze definitie hanteren, er nooit een gedenkteken zal komen. Want het virus zal blijven. En zal slachtoffers blijven maken. Wel mogen we ervan uitgaan dat we steeds beter om zullen kunnen gaan met het virus. Onder andere door nieuwe medicijnen en vaccinaties.

Een gedenkteken van en voor de stad

Er komt dus een gedenkteken. Maar waar? En wat? En wie neemt het initiatief? Tijdens de vergadering van de gemeenteraad is daarover gesproken. Namens het college heb ik aangegeven dat het een gedenkteken moet zijn van en voor de stad. Waarbij we als gemeente natuurlijk desgewenst graag willen meedenken. 

Helpt u mee?

En daarom doe ik nu de volgende oproep: heeft u een idee voor zo’n gedenkteken? En wilt u zich inzetten voor de realisatie ervan? Laat het mij dan weten op r.melissant@gorinchem.nl

Samen hebben we geleden en lijden we onder de coronapandemie. Samen realiseren we een monument. Ik kijk uit naar uw reactie!

Een hartelijke groet,

Reinie Melissant,
Burgemeester.

Geef een reactie