Scholieren startten historische club

50 jaar NJBG

Vijftig jaar geleden begon een stel tieners in Gorinchem een afdeling van de landelijke Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis. Een initiatief met veel uitkomsten. Deze club jongeren stond aan de basis van de Stichting Stadsherstel Gorinchem, het Archeologisch Depot en een hele reeks boeken over de mooiste vestingstad van Nederland.

Via contacten op school en via vrienden ontstond in 1971 een club die zich in Gorinchem bezighield met geschiedenis en archeologie. Bijzonder was dat deze afdeling van de landelijke NJBG – die nog altijd bestaat – geheel bestond uit jongeren. Je mocht lid worden als je 12 jaar was, en je moest er met 23 weer uit.

De club organiseerde lezingen, gaf een gestencild blad uit –Scriptum Caspingium geheten – en deed opgravingen in en om Gorinchem en ook in Woudrichem, waar fundamenten werden blootgelegd waarbij later de molen weer werd opgebouwd. Op een gegeven moment kende de afdeling wel 45 jonge onderzoekers.

De club heeft een aantal belangwekkende initiatieven genomen in de Lingestad. Er werd al vroeg aandacht besteed aan de monumenten, wat onder andere leidde tot het behoud van de gevel van het Ziekengasthuis. In 1975 werd een event georganiseerd, waaruit de Stichting Stadsherstel zou voortkomen, die al lange jaren nuttig werk doet om de kwaliteit van de mooiste vestingstad van ons land te behouden en te versterken.

Ook werd een serie boeken gemaakt, de Merewade Reeks, waarin indertijd zo’n 11 delen verschenen. Een aantal nam het initiatief voor de oprichting van een landelijke uitgeverij op het gebied van Erfgoed, die uitgroeide tot een gerenommeerd bedrijf: Matrijs. Enkele jaren geleden verscheen bij deze uitgeverij, onder mede-redactie van oud NJBG-er en historicus Bert Stamkot, het indrukwekkende Tien Eeuwen Gorinchem.

Oud-lid Martin Veen stond aan de basis van het mooie Archeologisch Depot, dat een goede bijdrage levert aan het bewaren en beschrijven van de vondsten in de stad. Als vrijwilliger is hij nog altijd betrokken bij dit Depot, gevestigd bij de Brandweerkazerne.

Deze maand wordt het 50-jarig jubileum gevierd met een een reünie. Voor veel oud-leden is de vereniging de basis geworden van wat later hun professie werd. De afdeling bestaat niet meer, maar de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis is nog steeds actief (zie www.njbg.nl ).

Zo’n twintig oud-leden komen op 24 september bij elkaar. Er zal gesproken worden over de initiatieven. Verder wordt er enig relevant historisch en archeologisch materiaal overgedragen aan de Gorcumse instanties, het archief en het museum. Ten slotte verschijnt er ook een speciaal nummer van het aloude Scriptum Caspingium met veel terugblikken op een voor Gorinchem wel speciaal clubje jonge onderzoekers van vijftig jaar geleden.

Geef een reactie