Huiswerk met juffie

Huiswerk met Juffie – start in de loop van september 2021 – op donderdagmiddag van 14.15 – 16.00 uur voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. “Het valt vaak niet mee om na een dag school je huiswerk te maken. Juffie helpt daarbij.Heb je een probleem met taal, spelling, lezen, rekenen….juffie helpt dan. Of wil je dat juffie je helpt bij het maken of leren van je huiswerk, je overhoort als je dat wilt, dat kan ook.”
Bron: De Rozenobel

Juffie is een professionele leerkracht. Kosten zijn er niet. Ouders/verzorgers kunnen de aanmelding regelen via 06-18133489 of contact@rozenobel.nl !! Natuurlijk is het mogelijk om te overleggen met de leerkracht van de basisschool en samen met hem/haar te kijken waar de leerling ondersteuning kan gebruiken.

Geef een reactie