Enquête door gemeente Gorinchem

De gemeente hoort graag van de bewoners wat zij belangrijk vinden voor het terrein Linge 2 Zuid. Een deel van het gebied op Linge 2 Zuid wordt te koop aangeboden door het Rijksvastgoed Bedrijf (Rvb). De gemeente is met het Rvb overeengekomen dat zij een nota van uitgangspunten opstelt voordat het terrein in de verkoop gaat.

Deze Nota van Uitgangspunten wordt onderdeel van de verkoopprocedure. In deze nota schetsen we de kaders voor herontwikkeling. Denk hierbij aan de kwaliteit van bijvoorbeeld het groen, de openbare ruimte, de cultuur en historie of de duurzaamheid. Maar ook kijken Gorinchem naar het beeldkwaliteit of hoe we omgaan met de uitvoering. In de nota beschrijven zij alles op hoofdlijnen zodat er ruimte voor invulling blijft bestaan voor de toekomstige ontwikkelaar. Door kaders stuurt de gemeente op het resultaat en vooral op wat niet gewenst is.

De gemeente hoort graag uw mening. Wat vindt u belangrijk voor Linge 2 Zuid? De enquête: https://new.maptionnaire.com/q/4vkz9p9hd6d4

één van de plannen voor herinrichting welke al ingediend werden

Geef een reactie