Noodfonds ‘tussen wal en schip’ stopt: aanvragen kan nog tot 1 oktober 2021

Tot 1 oktober 2021 kunnen Gorcumse ondernemers nog een beroep doen op het noodfonds ‘tussen wal en schip’. Na deze datum stoppen stichting FOWW, ondernemersvereniging IKG en gemeente Gorinchem met het verlenen van deze financiële ondersteuning. Redenen zijn het grotendeels afschaffen van de beperkende coronamaatregelen, het herstellen van de economie en de lage werkloosheidcijfers.

Kabinetslijn volgen

Het demissionaire Kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de coronasteunregelingen. FOWW, IKG en gemeente Gorinchem volgen de kabinetslijn. Dit betekent dat het Gorcumse noodfonds ‘tussen wal en schip’ verdwijnt. Deze regeling was in het leven geroepen om de hiaten van de regelingen van het Rijk op te vangen. Doorgaan met de steunmaatregelen zou het economisch herstel van de stad in de weg zitten. 

Noodfonds ‘tussen wal en schip

Het noodfonds ‘tussen wal en schip’ is door FOWW, IKG en gemeente opgezet. In het voorjaar van 2021 lanceerden ze dit fonds om financiële ondersteuning te geven aan ondernemers die ‘tussen wal en schip’ vielen. Tot en met 30 september 2021 kunnen ondernemers nog een beroep doen op dit fonds. 

imageimage

Over Stichting FOWW

Het FOWW is een vermogensfonds. Door haar geschiedenis beschikt het fonds over een kapitaal. De rente van dat kapitaal wordt ingezet voor de Gorcumse gemeenschap. Daarbij moeten natuurlijk keuzes worden gemaakt, gebaseerd op de doelen van het FOWW. Die doelen liggen op het terrein van wonen en welzijn. Denk aan bouwprojecten met een maatschappelijke meerwaarde, die moeilijk tot stand zouden komen als je er alleen vanuit economisch oogpunt naar kijkt. Of aan activiteiten in de sfeer van kunst en cultuur, educatie, sport en evenementen. Meer informatie leest u op www.foww.nl

Over IKG

IKG is de vereniging voor ondernemers in Gorinchem en directe omgeving. Bij IKG vind je als ondernemer een prettig en kwalitatief hoogwaardig platform om plaatselijke netwerken te onderhouden en uit te breiden. Daarnaast is IKG een invloedrijke speler in de regio die er voor zorgt dat je je samen met andere ondernemers sterk kunt maken voor een gezond ondernemersklimaat. Meer informatie leest u op www.ikgo.nl

Geef een reactie