Inwoners denken mee over het Gorinchem van de toekomst

Alle inwoners van Gorinchem kunnen door het invullen van een enquête meedenken over de omgevingsvisie. De omgevingsvisie omschrijft hoe we nu en in de toekomst thema’s als wonen, werken en water een plek geven in de stad. Ook kunnen inwoners de omgevingstour fietsen: een route langs bestaande projecten in Gorinchem.

De Omgevingswet

De omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de Omgevingswet. Deze wet gaat 1 juli 2022 in. De omgevingswet bundelt regels voor projecten in de omgeving en maakt ze voor inwoners eenvoudiger en begrijpelijker. Wethouder Ro van Doesburg over de aanstaande omgevingsvisie: “De omgevingsvisie is belangrijk voor de toekomst van Gorinchem. Hiermee schetsen we de contouren hoe de stad er in 2050 uitziet. De stad is van ons allemaal daarom is het juist nu belangrijk om mee te denken over én voor onze stad.”

Op omgevingstour

Op verschillende plekken in de stad werkt de gemeente aan het mooier of fijner maken van de omgeving: ontwikkellocaties. Om een beter beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de stad kunnen inwoners vanaf 20 september op de fiets een ‘visuele’ omgevingstour afleggen langs deze locaties. Op rood-witte lantaarnpalen bij een aantal ontwikkellocaties en bij fietspaden die de stad inlopen, kan de inwoner de ontwikkelingen volgen. De informatie via de QR-code op de paal leidt naar een online enquête. Ook neemt het de inwoner aan de hand van impressies mee naar het Gorinchem van de toekomst. (Meer tekst onder foto)

Enquête

De enquête geeft inwoners de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van de gemeente Gorinchem. De impressies in de enquête geven een beeld hoe verschillende centrale thema’s (bijvoorbeeld wonen, werken en water) eruit kunnen gaan zien. Tussen 20 september en 10 oktober kunnen inwoners in de enquête reageren op deze impressies. Op deze manier krijgt de gemeente een indruk van hoe inwoners de toekomst van Gorinchem voor zich zien. De gemeente verzamelt en verwerkt de verkregen informatie in de omgevingsvisie. Zo ontstaat een visie waar iedereen een bijdrage aan heeft kunnen leveren. De vragenlijst kan online ingevuld worden, maar ligt ook in papieren vorm bij buurthuizen en op het stadhuis.  

Klik hier om naar de enquête te gaan: 
https://new.maptionnaire.com/q/3yan6nfj2yo7
Klik hier om meer te lezen over de Omgevingswet en omgevingsvisie:  https://www.gorinchem.nl/omgevingswet

Geef een reactie