Gemeente Gorinchem ondertekent het Charter Diversiteit

Op dinsdag 21 september ondertekent wethouder Ro van Doesburg het Charter Diversiteit. Bij de gemeente Gorinchem vinden we diversiteit en inclusiviteit onder onze medewerkers belangrijk. We zetten ons dagelijks in om de toepassing van de principes van gelijke kansen op onze werkvloer te bevorderen. Daarom ondertekent de gemeente het Charter Diversiteit. Het Charter is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf. (onderdeel van de SER).

Handtekening

In aanwezigheid Wendy Springer (Beleidsmedewerker inburgering, laaggeletterdheid en diversiteit), Tanja Pijleman (Ondernemingsraad), Marianne Simjouw (P&O) en Shivan Shazad (SER) zette wethouder Ro van Doesburg en gemeenteraadslid Ilhan Tekir vanmiddag hun handtekening onder de overeenkomst ‘Charter Diversiteit’. Wethouder Ro van Doesburg: “de Gemeente Gorinchem wil een afspiegeling zijn van de maatschappij waar iedereen meetelt, meedoet en de kans krijgt om succesvol te zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt om bij de gemeente Gorinchem aan de slag te gaan en dat diversiteit en inclusie op de werkvloer wordt gestimuleerd. Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit hebben we dit vandaag bekrachtigd.” (Meer tekst onder foto)

Ondertekening charter Diversiteit door wethouder Ro van Doesburg en D66 raadslid Ilhan Tekirr

Initiatief Charter Diversiteit

Het initiatief voor de ondertekening van dit Charter komt voort uit een ingediende motie door Ilhan Tekir, fractievoorzitter van D66, welke door de gemeenteraad is aangenomen. Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit sluit de gemeente Gorinchem zich aan bij een lange lijst van ondertekenaars. Meer dan 250 Nederlandse en 12.000 Europese ondertekenaars gingen de gemeente Gorinchem al voor.

Versterken van ambitie in 2022

De gemeente Gorinchem gaat verder op de ingeslagen weg en daagt zichzelf dagelijks uit om op een diverse en inclusieve manier personeel te werven. Ook zorgt het ervoor dat de interne regelingen niet belemmerend zijn voor een inclusieve organisatie. De komende periode wordt het actieplan verder uitgebreid en zullen er onder andere trainingen worden gegeven om het bewustzijn te vergroten en de diversiteit binnen de teams te verbeteren en te managen. 

Charter Diversiteit in het kort

Het Charter Diversiteit is door de SER in het leven geroepen. Het stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de mix van medewerkers met al hun talenten. Het Charter is een intentieverklaring die werkgevers kunnen ondertekenen. Meer hierover leest u op de website van de SER (https://diversiteitinbedrijf.nl/diversiteit-in-bedrijf/

Geef een reactie