Restauratie van de VID-kazemat?

De Werkgroep Vesting Gorinchem (een onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum) stelt zich ten doel om meer aandacht en waardering voor de Gorinchemse vestingwerken te verkrijgen. Gorinchem meer als vestingstad te profileren en het behoud van de vesting te bevorderen. Het restaureren van de VIS-kazemat gelegen achter de Luisterpost aan de Vijfde Uitgang staat al op de lijst om gerestaureerd te worden. De kazemat lijkt een schijnbaar onbelangrijk stuk beton, wat tussen het groen verscholen uit de grond steekt langs het wandelpad op Bastion 11.
Bron: wergroep Vesting Gorinchem

De filosofie achter de Kazemat was, dat een dergelijk klein object niet de moeite waard zou zijn om hiervoor een kanon aan te laten rukken dat van voldoende zwaar kaliber was om de Kazemat kapot te kunnen schieten. Dergelijke kanonnen waren (in die tijd) namelijk zo zwaar van gewicht, dat het transport erg veel moeite kostte. Dat ging meestal per spoor en soms moest voor het laatste stukje zelfs een nieuwe verharde weg, of een stuk smalspoor worden aangelegd. Bovendien was zo’n klein object voor een groot kanon of een vliegtuigbom zeer moeilijk te raken. En vele verspreide kazematten vormden ook een sterke stelling, of linie.

De kazemat (betaald door de Vries Robbé) werd in 1930 gebouwd volgens het Voorschrift Inrichtingen Stellingen (V.I.S.) als compensatie voor het verloren gaan van schootsveld door uitbreiding van het staalconstructiebedrijf de Vries Robbé.

Wegens ziekte van de aannemer is de start van de werkzaamheden een weekje later. Woensdagmorgen 22 september wordt gestart. Men begint met het uitgraven van de toegangsdeur. (Meer tekst onder foto)

Uitgraven ingang begonnen

De zaterdag erna werd er een tweedelige (boven/onder) stalen deur geplaatst. Er werd een aflopend pad aangelegd met bijbehorend hek voor de veiligheid. We blijven nieuwsgierig wat we straks gaan zien van de kazemat.

Geef een reactie