Een leuke job als vrijwilliger?

In Museum De Koperen Knop is goed te merken dat de oude tijden herleven. Langzaam maar zeker begint alles na een lastige coronatijd weer ‘het oude’ te worden. Met het oog op de toekomst is het museum op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die willen meehelpen om de cultuur in brede zin in de Alblasserwaard en daarbuiten uit te dragen.

In De Koperen Knop is het een goede gewoonte om alles tijdig te plannen. Dit betekent dat vooruit wordt gekeken. Dit betreft ook de personele bezetting door vrijwilligers.

Vrijwilliger zijn in het museum betekent dat u samen met anderen werkt. Dat gebeurt in een prettige en open sfeer, terwijl u veel andere mensen ontmoet. De Koperen Knop kent een zogenaamde platte organisatie. Er zijn geen hiërarchische lijnen. Aan het hoofd staat een directeur en voor diverse onderdelen zijn er coördinatoren. Iedereen werkt op gelijk niveau, naast en met elkaar.

Het museum heeft behoefte aan mensen voor werkzaamheden op allerlei gebied. Onder meer vrijwilligers die tijdens de openingstijden dienst willen doen. Bij de entree achter de balie en de kassa, bij het buffet in het Museumcafé en voor het houden van toezicht. Ook voor de ontvangst van schoolgroepen en het geven van demonstraties in de smederij en de hoepelmakerij. Tevens voor het onderhoud van de gebouwen en de tuin zoekt het museum ondersteuning. Een uitgebreid overzicht van functies vindt u op de website van het museum www.koperenknop.nl .

Als u zin heeft om uw vrije tijd voor een deel te besteden in een mooie organisatie, kom dan eens vrijblijvend praten. Er is zeker ook een functie voor u bij. Een gesprek met de directeur is altijd mogelijk: Alida Ambachtsheer. Bel 06-14148618 of mail naar koperenknop@koperenknop.nl . U zult dan merken dat de sfeer in het museum goed is, dank zij vooral een open organisatiestructuur, waarbinnen veel mogelijk is.

Geef een reactie