Landelijke Week van de Veiligheid

De landelijke Week van de Veiligheid richt zich dit jaar met name op ondernemers. De focus ligt op vier thema’s: cyber en digitale veiligheid; overvallen; ondermijning; en geweld. Er zijn online talkshows op deze thema’s. Informatie hierover is te vinden op www.maakhetzeniettegemakkelijk.nl.

Aanjagende rol ondernemersverenigingen

Ook de gemeente Gorinchem besteedt aandacht aan de Week van de Veiligheid. Zo is er op woensdagavond 13 oktober een thema-avond over ondermijning, speciaal voor de besturen van de ondernemersverenigingen. Burgemeester Melissant: “Het is belangrijk dat iedereen in Gorinchem veilig kan wonen, werken en recreëren. Via de Week van de Veiligheid bieden we ondernemers de mogelijkheid hun eigen veiligheid en die van hun medewerkers te vergroten. Bewustwording en preventie is hierbij belangrijk. Ondernemersverenigingen spelen hierin een belangrijke aanjagende rol.”

Preventie

Naast de activiteiten gericht op ondernemers, zijn er ook andere onderwerpen gericht op het vergroten van de veiligheid in Gorinchem. Het voorkomen van onveilige situaties staat hierbij centraal. Zo zijn er op www.gorinchem.nl/veiligheid tips te vinden ter voorkoming van woninginbraken, digitale criminaliteit en autoinbraken.

Ook is er de landelijke wapeninleveractie, waar Gorinchem en de omliggende gemeentes aan meedoen. “Door het meedoen aan deze landelijke actie, zetten we in op het voorkomen van steekincidenten in onze regio. Het is belangrijk dat het onderwerp van messenbezit onder jongeren bespreekbaar gemaakt wordt,” aldus burgemeester Melissant.  Meer informatie over de inleveractie van wapens is te vinden op www.dropjeknife.nl.

Daarnaast start op woensdag 13 oktober in de Gildenwijk een pilotproject: Politiekids. Doel van dit project is om de veiligheidsbelevening en het woon- en leefklimaat in de wijk te versterken. In het project gaan politiekids samen met de wijkagent preventieve acties houden in hun wijk.

Meer informatie

Op onderstaande websites is meer informatie te vinden over de Week van de Veiligheid:Week van de Veiligheid – Het CCVWeek van de Veiligheid | Maak het ze niet te makkelijk

Geef een reactie