Geselecteerde groep patiënten Beatrixziekenhuis ontvangt uitnodiging derde coronavaccinatie

Een geselecteerde groep patiënten van het Beatrixziekenhuis heeft per brief een uitnodiging ontvangen voor een derde vaccinatie tegen het coronavirus. Deze vaccinatie is beschikbaar voor patiënten die niet voldoende tegen corona beschermd zijn na twee vaccinaties. In dit bericht leest u meer informatie over deze uitnodiging, of wat u kunt doen als u geen brief heeft gekregen, maar wel denkt in aanmerking te komen voor een derde vaccinatie.

Derde vaccinatie uitsluitend voor een kleine groep patiënten
De derde coronavaccinatie is beschikbaar voor twee groepen patiënten:
1. Patiënten met een ernstige afweerstoornis die onder behandeling zijn in het Beatrixziekenhuis.
2. Een selectie patiënten die in het Beatrixziekenhuis chemotherapie of immunotherapie kreeg.
Onderaan dit bericht staat gespecificeerd welke patiënten precies in aanmerking komen. Medisch specialisten van het Beatrixziekenhuis hebben vastgesteld welke patiënten dit zijn en deze patiënten hebben een uitnodiging gekregen.
De GGD verzorgt de derde vaccinatie en kan eventuele vragen beantwoorden die u heeft. Neem dus contact op met de GGD als u de uitnodiging heeft gekregen en nog vragen heeft of iets wilt overleggen. In de brief die u heeft ontvangen, vindt u contactinformatie.

Geen oproep gekregen?
Geen brief gekregen? Dat betekent dat u niet behoort tot de vastgestelde groepen zoals hierboven omschreven. U komt dus niet in aanmerking voor een derde vaccinatie en hoeft geen actie te ondernemen.
Bent u onder behandeling in het Beatrixziekenhuis en bent u of kreeg u recent chemotherapie of chemo-immunotherapie, stuur dan een e-mail naar coronavaccin@rivas.nl. Wij kunnen dan voor u uitzoeken of u de uitnodiging had moeten ontvangen.

Deze groepen komen in aanmerking
De Rijksoverheid heeft vastgesteld dat onderstaande patiënten in aanmerking komen. Meer informatie over deze doelgroepen en antwoord op veelgestelde vragen over de derde vaccinatie staat op de website van het RIVM.

 • Na orgaantransplantatie
 • Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*
 • Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR Calculation of Air Pollution from Road traffic -T cel therapie*
 • Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)
 • Alle kankerpatiënten (solide tumoren) die minder dan 3 maanden voor hun coronavaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen
 • Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva
 • Alle dialysepatiënten
 • Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt (volgens gedefinieerde lijst met indicaties door de Nederlandse Internisten Vereniging)
 • Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:
  o    B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab
  o    sterk lymfopenie-inducerende medicatie: fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten)
  o    cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal)
  o    mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva

* indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

Geef een reactie