Overlast teruggedrongen door spoedsluiting woning

Burgemeester Melissant heeft op 15 oktober 2021 een woning aan de Twijnderstraat met spoed gesloten. Met deze spoedsluiting herstelt de burgemeester de openbare orde en de woon- en leefsituatie. De spoedsluiting geldt voor twee weken. In deze twee weken neemt de burgemeester een beslissing over eventuele nadere bestuurlijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld een langere sluiting van de woning.

Rond de woning was sprake van overlast voor omwonenden. In de woning werd een handelshoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. Hiervoor is de bewoner aangehouden door de politie. Verder werd de woning onvergund gebruikt als seksinrichting. Er waren twee sekswerkers werkzaam vanuit de woning.

Sluiting op basis van controle na meldingen

De spoedsluiting volgt op een controle. Deze vond plaats naar aanleiding van verschillende meldingen bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem over mogelijke drugshandel en meerdere advertenties op internet waarin seksuele diensten tegen betaling werden aangeboden.
De controle was een samenwerking tussen de gemeente en het Controleteam Prostitutie en Mensenhandel van de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie.

Aanpak van overlast door drugshandel en onvergunde prostitutie is een speerpunt

Burgemeester Melissant: “Samen met de politie, het OM, onze partners en de inwoners werken we aan een veilig Gorinchem. De handel in verdovende middelen en onvergunde prostitutie ondermijnen de veiligheid en leefbaarheid van onze stad en zorgen voor overlast voor inwoners. De aanpak van dit soort malafide praktijken is voor mij dan ook een speerpunt.”

Pand verzegeld

Op 15 oktober 2021 zijn de ramen en deuren afgesloten, de sloten vervangen en is het pand verzegeld. Op de woning zijn brieven aangebracht. Niemand mag het pand meer in of er aanwezig zijn. Alleen personen met een dringende reden mogen na uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester het pand nog betreden.

Meld!

Ervaart u (drugs)overlast en / of vermoedt u hennepteelt of andere illegale activiteiten? Melden kan via:

  • De wijkagent(en): 0900-8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
  • Spoed politie: 112
  • Geen spoed wel politie: 0900 – 8844
  • Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000
  • Gemeente Gorinchem: 140 183

Geef een reactie