Gezamenlijke boogboring Stedin en Oasen in Gorinchem

Elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen in Gorinchem

De komende jaren versterkt het waterschap de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Het verleggen van de kabels en leidingen die nu in de dijk liggen, is noodzakelijk om de werkzaamheden aan de dijk uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd zorgen Stedin en Oasen er met deze nieuwe aanleg voor dat inwoners van Gorinchem in de toekomst ongestoord gebruik kunnen blijven maken van elektriciteit, gas en drinkwater. Zij doen dit in opdracht van Waterschap Rivierenland.

Bron en foto: Oasen

Gestuurde boring

Om de nieuwe kabels en leidingen aan te leggen, is een verbinding nodig van de vesting naar de wijk Wijdschild in Gorinchem. Aannemer Van Vulpen doet dit met zogeheten gestuurde boringen vanaf de vesting. De boringen gaan onder het water door en komen aan de andere kant weer uit, ter hoogte van Componistenstraat/kruising Vestingweg. Vanaf hier worden de kabels en leidingen door de boorgaten ‘ingetrokken’, terug naar de vesting toe. (Meer tekst onder foto)

foto: Oasen

Planning

Voor Stedin vond de gestuurde boring plaats op woensdag 20 oktober en voor Oasen gebeurt dit op zaterdag 23 oktober. Zodra de kabels en leidingen zijn getrokken, moeten deze vervolgens verbonden worden aan de bestaande elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen. Om dat te realiseren, vinden nog diverse graafwerkzaamheden plaats die naar verwachting tot uiterlijk eind van dit jaar duren. Alle werkzaamheden vinden in nauw overleg plaats met Waterschap Rivierenland en de gemeente Gorinchem.

Omgeving

In aanloop naar de werkzaamheden hebben Stedin en Oasen de directe omgeving zo goed mogelijk geïnformeerd over de boring. Per brief en via een inloopavond op donderdagavond 23 september, aan de zijde van de vesting. Recent zijn de gemeente en de veiligheidsdiensten samen gekomen tot een uitvoeringsplan, waarbij de afsluiting van de Componistenstraat tot minimale overlast voor de hulpdiensten leidt. Direct daarna hebben Stedin en Oasen de omgeving per brief geïnformeerd over de definitieve data en tijden van de werkzaamheden.  

Veiligheid voorop

De boringen vinden plaats in een complexe omgeving, onder andere in de drukke en smalle binnenstad. Naar aanleiding van zorgen van bewoners van de Visserslaan hebben Stedin en Oasen de uitvoering van de boorwerkzaamheden daarom verplaatst naar het parkeerterrein van De Harmonie. Op die manier worden de werkzaamheden op grotere afstand van de woningen uitgevoerd en wordt voorkomen dat er zwaar werkverkeer door de smalle straten van onder andere de Visserslaan moet rijden.

Geef een reactie