Schriftelijke vragen VVD inzake stijging woningbranden

De VVD fractie Gorinchem is geschrokken van de stijging van woningbranden is in 2020 bijna verdubbeld. De fractie stelt daarom vragen: In Gorinchem is het aantal meldingen van woningbrand in 2020 bijna verdubbeld. Ook dit jaar hebben er wederom diverse woningbranden plaatsgevonden

De maand oktober staat ieder jaar in het teken van de Nationale Brandpreventieweken. De aftrap hiervoor was dit jaar op 30 september jl. tijdens het congres in het Hotel theater Figi in Zeist.

Thema van dit jaar is: ‘Rookmelders redden levens’.

Een groot aantal gemeenten en regio’s zetten zich actief in voor deze campagne. Doel van deze campagne is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren één of meerdere rookmelders aan te schaffen en deze ook echt correct in te zetten door ze bijvoorbeeld op te hangen en/of de batterij te controleren. Dit jaar speelt daar nog extra in mee dat vanaf 1 januari 2022 het verplicht wordt voor iedereen om een rookmelder op iedere verdieping (incl. zolder) te hebben. Dit geldt dan ook voor bestaande woningen. 

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:

 • Heeft de gemeente Gorinchem actief deelgenomen aan dit congres? Zo nee; waarom niet?
 • Wat heeft het college dit jaar (extra) gedaan in het kader van de brandpreventieweken?
 • Wat gaat het college doen in het kader van de campagne Stop CO-vergiftiging die in november dit jaar en februari 2022 gaat plaatsvinden?
 • Hoe is het gesteld met de rookmelders van de gebouwen die in het bezit zijn van gemeente Gorinchem? 
  • Zijn alle gebouwen in het bezit van de gemeente gereed voor deze benodigde aanvulling vanaf 2022?
  • Zijn deze rookmelders tevens voorzien van de mogelijkheid tot koolstofmonoxide meting? Is dit voor allen het geval?
 • Hoe is het gesteld met de rookmelders van woningen en gebouwen van Poort6? 
  • Zijn alle woningen en gebouwen van Poort6 gereed voor deze benodigde aanvulling vanaf 2022?
  • Zijn deze rookmelders tevens voorzien van de mogelijkheid tot koolstofmonoxide meting? Is dit voor allen het geval?
 • Hoe gaat u onze inwoners en verenigingen van eigenaren (verder) attent maken op de noodzaak tot het regelmatig testen van de rookmelders en het tijdig installeren van rookmelders op iedere verdieping in het huis of gebouw vanaf 2022? 

In het archief van Gorkums Nieuws enige voorbeelden van branden.

Geef een reactie