De Laarzen van Langois

wandeling over Gorcumse wallen van de Oude Hollandse Waterlinie

Op zaterdag 13 november a.s. kunnen inwoners en bezoekers van Gorinchem terug in de tijd. Die morgen kunnen zij deelnemen aan “Laarzen van Langois”, een wandeling in en om Gorinchem met de 19e-eeuwse soldaat Meijer waarin ze het verhaal van de eenvoudige soldaat, het rauwe leven in het legers van Napoleon en de geallieerden te horen krijgen en het verhaal van de stoere vesting Gorinchem mee kunnen beleven. De kogels vliegen je bijna om de oren en als je goed snuift, kan je de kruitdampen misschien ruiken.

Op zaterdagmorgen 13 november is het om 10.00 uur verzamelen in de bibliotheek Gorinchem (Groenmarkt 1) op de eerste verdieping waar re-enactor Jip Meijer (http://www.durendale.nl/) appél zal houden en de mars door de vesting start. Na een korte inleiding en een uur wandelen keert de tocht tegen half twaalf terug in de bibliotheek. (Meer tekst onder foto)

De Oude Hollandse Waterlinie (OHWL) is de voorloper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, erfgoed wat afgelopen zomer de status van Werelderfgoed van UNESCO heeft gekregen. In 2022 staat de OHWL extra in de schijnwerpers omdat de Linie in 1672 erin geslaagd is de Franse invasie van Nederland in dat jaar te weerstaan. Gorinchem was dusdanig versterkt, dat de Fransen geen schijn van kans hadden het in te nemen. In 1813 waren de rollen omgedraaid en wisten troepen van Napoleon onder de generaals Langois en Rampon nog maanden de stad bezet te houden.

Aanmelden voor deze kleurrijke tocht kan via bas@kreugerinkultuur.nl of door te bellen met 06-47768450.

De kosten voor de wandeling bedragen 10,- euro (ter plekke te voldoen) en zijn naast de wandeling zelf inclusief koffie en koek.

Achtergrond

Samen met De Bibliotheek AanZet Gorinchem, het Natuurcentrum Gorkum, Stichting Oude Hollandse Waterlinie en de gemeente Gorkum organiseert V6 de beleving van het landschap en de linie, mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. De Historische Vereniging Oud-Gorcum biedt verhalen en werkt mee om deze te delen. Eerder al organiseerde V6 “Zwerfvuilprikken” als ode aan het Zuid-Hollandse landschap waarbij de Oud-Gorcum een gids leverde.

Beleving van het landschap van de Waterlinie

Nederland is een waterland, met op vele plaatsen nog polder- en coulisse landschappen waar je doorheen kunt dwalen en waar je je één kunt voelen met jezelf. Weg van de onrust van alledag en van drukkend nieuws. Weg van de samenleving, je baden in de geur van de natuur. Maar je kunt er ook het verleden zoeken, want landschappen zijn vaak historisch beladen. Er is gevochten of ze zijn onder water gezet, zoals de Oude Hollandse Waterlinie in 1672 en opnieuw in 1794. Altijd om Nederland te beschermen tegen een vijand van buitenaf. Dat geeft aanleiding om te denken over het heden. Wat beschermen wij nu? Zijn wij bereid om te strijden, en waarvoor? Waar staan we en wat verbindt ons? Welke functie heeft erfgoed hierin?

Plannen voor 2022

Naast het onderdeel Schone Schootsvelden: Zwerfvuilprikken in de Oude Hollandse Waterlinie en deze wandeling op 13 november organiseert V6 volgend voorjaar het volgende onderdeel Vogelen in de Linie, ook weer vanuit de bibliotheek en gericht op de beleving van het sterke landschappelijke karakter van de Waterlinie en de (toenemende) belangstelling voor het spotten van vogels. Hou de website en Facebook van het Natuurcentrum Gorinchem en van de Bibliotheek AanZet Gorinchem in de gaten voor meer informatie.

Linielandschap écht uniek Nederlands

In 2022 viert de Oude Hollandse Waterlinie haar 350-jarige bestaan. Het landschap is een belangrijk element van de waterlinies en het is wat ze zo bijzonder maakt. Het verdedigen met water is zo écht ‘Nederlands’.

Geef een reactie