Veertig jaar in het onderwijs

Jongstleden 1 november was Cindy de Rek 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Begonnen als intern begeleider op de AnneFrank school, vervolgens overgestapt naar het speciaal onderwijs en momenteel werkzaam als directeur van sbo De Rotonde en zmlk De Kleine Wereld. Het jubileum van Cindy de Rek is op beide scholen uitgebreid gevierd. 

Eigen foto: Een ereboog voor 40 jaar onderwijs

Geef een reactie