Uitvoeringsprogramma RES 1.0: aan de slag voor een duurzaam en energieneutraal Gorinchem

Het college van gemeente Gorinchem heeft op dinsdag 2 november 2021 ingestemd met het Uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie 1.0. Hierin staat wat de gemeente, samen met inwoners, ondernemers en andere partijen gaat doen om de gestelde doelen van de RES 1.0 te behalen. Het uitvoeringsprogramma is een belangrijke stap om verder aan de slag te gaan voor een duurzame en energieneutrale toekomst in onze stad.

Vijf pijlers

Het uitvoeringsprogramma is samen met gemeente Molenlanden opgesteld. Met dit programma geven we vorm aan de invulling van de vijf pijlers in de RES 1.0: energiebesparing, warmte, innovatie, zon en wind.

Aan de slag

Eelke Kraaijeveld, wethouder Duurzaamheid en Energietransitie: ‘Ik ben erg blij dat er nu een uitvoeringsprogramma ligt, zodat we verder aan de slag kunnen om van strategie tot uitvoering van projecten te komen. Dat doen we uiteraard samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en ondernemers, want de duurzaamheidsopgaven zijn fors en met de dag urgenter. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar toe te werken naar een duurzame stad waarin het ook in de toekomst prettig wonen, werken en leven is.’

Acties

Gemeente Gorinchem voert al diverse acties en projecten uit op het gebied van energietransitie zoals collectieve zonnepanelen- en isolatieacties en de voorbereiding voor het warmtenet in de Gildenwijk. De RES 1.0 vraagt echter om meer als we de gestelde doelen gezamenlijk en tijdig willen bereiken.

Haalbaarheid en betaalbaarheid

Belangrijk voor het Uitvoeringsprogramma RES 1.0 is de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan. Alleen met extra Rijksmiddelen is het mogelijk uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord en de RES. Namens RES-regio Alblasserwaard is hierover een lobbybrief verstuurd richting het Rijk. Verder wordt een beroep gedaan op bestaande middelen en op de zogenaamde Reserve Duurzaamheid, een budget dat door de raad eerder is toegekend voor duurzaamheidsprojecten.

2021-774399 RIB Uitvoeringsprogramma RES 1.0 Gorinchem – iBabs RIS
Bestuurlijkeinformatie

2021-772436 RIB Lobbybrief aan formateurs inzake uitvoering RES 1.0 Gorinchem – iBabs RIS
Bestuurlijkeinformatie

Geef een reactie