Dag 14 november 2021

Stichting Prago geeft gratis les aan volwassenen

Stichting Prago geeft sinds kort gratis taal- en rekenles ook op hun vestigingen in Gorinchem. Prago heeft hier 2 locaties, t.w. Gebouw Yulius, Wijnkoperstraat 2 en Gebouw Avres Lingeloods, Spijksedijk 28. De lessen zijn voor laaggeletterde volwassenen,  zoals mensen met een licht verstandelijke of licht psychische beperking.
Lees meer

De Sint is in de stad samen met zijn Pieten

Ondanks de corona perikelen is het Sinterklaas toch gelukt om in Gorinchem te komen. Het verhaal zegt zelfs dat hij er al was. Zijn Luisterpiet, die normaal voor de aankomst van de Sint in Nederland al bij de schoorstenen luistert of de kinderen braaf zijn, kon niet komen. De Sint had zelf het werk van de Luisterpiet gedaan en was daarom eerder naar ons land gekomen. Zaterdag liet hij zich voor het eerst aan de kinderen zien.
Lees meer