Stichting Prago geeft gratis les aan volwassenen

Stichting Prago geeft sinds kort gratis taal- en rekenles ook op hun vestigingen in Gorinchem. Prago heeft hier 2 locaties, t.w. Gebouw Yulius, Wijnkoperstraat 2 en Gebouw Avres Lingeloods, Spijksedijk 28. De lessen zijn voor laaggeletterde volwassenen,  zoals mensen met een licht verstandelijke of licht psychische beperking. Mensen met interesse mogen altijd eens langskomen tijdens een les. Bel daarvoor het telefoonnummer 06 – 30 62 65 32. De lessen zijn op donderdag: Yulius 10.30-12.30 uur em Avres 14.30-16.30 uur.
Bron: Pagro.nl

Cursisten zijn mensen vanaf 18 jaar die niet inburgeringsplichtig zijn. Zij zijn laagopgeleid en willen graag (beter) leren lezen, schrijven, rekenen of werken op de computer. Zij kunnen niet terecht bij het reguliere onderwijs. Zij voelen zich daar niet thuis, het niveau is te hoog of de lessen gaan te snel. Bij Prago kunnen ze wél terecht. Een deel van onze cursisten heeft een licht verstandelijke beperking (IQ circa 50-85) of een licht psychische beperking (bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis of autisme). (Meer tekst onder foto)

foto’s: prago.nl

Op elke leslocatie werkt een team van beroepskrachten (docenten basiseducatie) en vrijwilligers (cursistbegeleiders). De regiomanager fungeert als eerste aanspreekpunt en geeft leiding aan het team. Bij Prago werken veel vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor onze cursisten. Met enthousiasme, kennis, ervaring, geduld en aandacht helpen zij onze cursisten bij het leren. Zonder vrijwilligers zou Prago niet bestaan.

Omdat elke cursist zijn eigen leertraject volgt, bent je bij Prago niet gebonden aan bepaalde startmomenten. Starten kan in september, maar ook op elk ander moment in het cursusjaar. De definitieve inschrijving vindt plaats na een intakegesprek op locatie. Let op: kom je naar een intakegesprek, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee (geen rijbewijs).

Meer informatie kunt u vinden op prago.nl

Geef een reactie