VVD-kandidatenlijst definitief vastgesteld

VVD afdeling Gorinchem maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De lokale VVD-kandidatenlijst is definitief vastgesteld. Naast ervaren raadsleden is er plek voor nieuwe kandidaten. Er is uitdrukkelijk voor gekozen ook hen duidelijk verkiesbaar op de lijst op te nemen.
Foto: Niels van Santen – lijsttrekker

Op die manier ontstaat er een mooie mix, continuïteit en vernieuwing, ervaring en opvolging, jong en oud(er), mannen en vrouwen. Bij het tot stand komen van deze lijst is naar kennis, affiniteit, ervaring, representatieve afspiegeling en beschikbare tijd gekeken.

Kandidaten

Nieuwe en (oude) bekende namen op de lijst. Elk van hen heeft aangegeven actief te willen bijdragen aan het verkiezingsresultaat in maart 2022.

De eerste 10 leden stellen zich op de VVD-site vast voor (https://gorinchem.vvd.nl/mensen): Niels van Santen, Attie Mager, Marc Houtepen, Wim den Hartog,  Therèse van ’t Westende – de Bijl, Gido Rottink, Metin Demir, Mariska Veldheer – Vink, Jeff Collee en Peter Verschoor. 

VVD Gorinchem-fractie

De huidige fractievoorzitter, Attie Mager, heeft aangegeven het lijsttrekkerschap (na dit tweemaal te hebben vervuld) te willen overdragen. Niels van Santen heeft er op dit moment een volledige termijn als raadslid opzitten en ambieert het lijsttrekkerschap. Het raadslid Jaap Wientjes heeft besloten het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie en neemt een plek in als lijstduwer.

De huidige fractie-assistenten, Marc Houtepen en Wim den Hartog zijn beiden representanten van deze volgende generatie.

Gemeente bestuur

De kandidaten hebben aangeven zich op een open en kritisch constructieve wijze in te zetten voor het functioneren van het Gorinchemse gemeentebestuur. Samenwerking met partijen, die zich ook op deze wijze opstellen, is een vanzelfsprekendheid. Mocht de VVD-Gorinchem een wethouder leveren, dan is Attie Mager hun kandidaat.

Geef een reactie