College vraagt gemeenteraad uitgangspunten aanbesteding De Nieuwe Doelen vast te stellen

Het Gorcums college van burgemeester en wethouders heeft geconstateerd dat een formele aanbesteding nodig is voor de werving van een exploitant voor De Nieuwe Doelen aan de Haarstraat 64. Het college heeft hiervoor een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het organiseren van een aanbesteding en de uitgangspunten daarbij. En het college vraagt de raad om meer duiding te geven aan eventuele bestemmingsplanwijzigingen, zoals mogelijke uitbreiding van het gebouw en van de horecavoorzieningen. Al blijft dit bij een intentie, want voor een bestemmingsplanwijziging is een aparte procedure vereist.

De gemeenteraad gaf aan het college een opdracht voor het vinden van een nieuwe exploitant voor De Nieuwe Doelen. Wethouder Van Zanten: “Cultuur verbindt mensen en organisaties. Naast de artistieke waarde, heeft cultuur ook maatschappelijke, sociale en economische waarde. Daarom willen we als college graag weer een groot podium voor culturele activiteiten. Dat is één van de belangrijkste ambities uit de cultuurvisie die we samen met de stad hebben opgesteld. Samen met de stad en partners willen we De Nieuwe Doelen aan de Haarstraat 64 nieuw leven inblazen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit mogelijk is; dat bleek al uit de openstelling van De Nieuwe Doelen in coronatijd.”

Uitgangspunten aanbesteding

Onder andere de volgende uitgangspunten worden (opnieuw) voorgesteld: minimaal 35 sociaal-culturele activiteiten per jaar faciliteren, het huidige pand aan de Haarstraat 64 moet een publiektoegankelijke voorziening blijven waar ook culturele activiteiten worden georganiseerd en de nieuwe exploitant heeft een financieel solide plan zodat een duurzame en langdurige overeenkomst kan worden aangaan. Het college stelt de raad voor om in ieder geval de volgende criteria nader uit te werken: kwaliteit van het cultuuraanbod, bedrijfsvoering en overlastbeheersing omgeving, bedrijfsplan inclusief financiële haalbaarheid, duurzame bedrijfsvoering, inzet ‘social return on investment’ (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en de huur.

Het vervolg

Wanneer de raad instemt met het organiseren van een aanbesteding en de uitgangspunten daarbij, zal het college een bestek opstellen. Dit bestek wordt opgesteld op basis van de bij het raadsbesluit vastgestelde uitgangspunten. Dit bestek wordt gepubliceerd op de aanbestedingskalender. Het streven is om de aanbesteding aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 te publiceren.

Geef een reactie