Voornemen opvang vluchtelingen op riviercruiseschip

Door het ministerie en door de provincie wordt landelijk een dringend beroep gedaan op gemeenten om te kijken naar mogelijkheden voor (tijdelijke) noodopvang in verband met de toestroom van vluchtelingen naar ons land. De afgelopen vier weken heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tijdelijk 300 vluchtelingen opgevangen in het voormalige belastingkantoor in de Gildenwijk Deze opvang werd mogelijk na een unaniem besluit van de gemeenteraad. Op dinsdag 16 november 2021 zijn de fractievoorzitters in een besloten bijeenkomst geïnformeerd over het proces.

Via een raadsinformatiebrief werd dit aan de raadsleden geschreven. Verder staat in deze raadsinformatiebrief de tekst:

Vertrek vluchtelingen
Vrijdag 19 november 2021 worden alle vluchtelingen overgeplaatst naar andere locaties elders in het land Na vertrek van alle vluchtelingen heeft het COA nog enkele weken nodig voor het schoonmaken, leegruimen en verhuizen van bedden en andere meubels uit het voormalig belastingkantoor. ln die periode blijven medewerkers van het COA en beveiliging aanwezig op de locatie.

Kleinschalige opvang
Eerder dit jaar is door uw raad de bereidheid uitgesproken om in Gorinchem passende, kleinschalige opvang van statushouders en kansrijke asielzoekers te faciliteren en daarover met raad college en
inwoners het gesprek aan te gaan. Het college onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiervoor. Dit kan niet op korte termijn gerealiseerd worden. Daarom werkt het college nu aan een tussenoplossing.

De Carissima is een gedeeltelijk gerenoveerd cruiseschipt. Het schip heeft 4 dekken, waarvan er 3 beschikbaar zijn voor hutten.Foto: cruiserecensies.nl

Riviercruiseschip aan de Handelskade
Het college is voornemens de raad voor te stellen tijdelijk vluchtelingen op te vangen op een rivier cruiseschip aan de Handelskade in Gorinchem. Het gaat dan om een verblijf van rond de 150 vluchtelingen voor de periode van enkele maanden tot 1 april 2022. Tijdens de gecombineerde l&O/B&A sessie van 2 december 2021 zal hierover worden gesproken. Besluitvorming staat gepland op donderdag 9 december 2021.

Participatie
Omwonenden van de Handelskade kregen de gelegenheid om vragen te stellen, aandachtspunten mee te geven en zorgen te uiten. Deze inloopbijeenkomsten vonden plaats bij Centraal Punt, Grote Haarsekade 120 in Gorinchem. De resultaten van deze inloopbijeenkomsten ontvingen de raadsleden dinsdag 30 november 2021, voorafgaand aan de gecombineerde l&O/B&A van 2 december 2021. Deze resultaten kunnen dan gebruikt worden in de besluitvorming.

Geef een reactie