Besluit noodopvang vluchtelingen uitgesteld wegens mogelijk crisisnoodopvang

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 december is besloten de bespreking van het onderwerp noodopvang van vluchtelingen op een riviercruiseboot aan de Handelskade uit te stellen tot de raadsvergadering van donderdag 16 december. Eerder op de dag liet de Commissaris van de Koning aan burgemeester Melissant weten dat Gorinchem door de staatssecretaris zal worden aangewezen om crisisnoodopvang van vluchtelingen mogelijk te maken in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat.

Nood is hoog

De Commissaris van de Koning liet ook weten dat er veel waardering is voor de wijze waarop Gorinchem al heeft bijgedragen aan de opvang van vluchtelingen. De nood voor de opvang van vluchtelingen is momenteel zo hoog dat gemeenten door het Rijk worden aangewezen mee te werken aan zogenaamde ‘crisisnoodopvang’. Het besluit of dergelijke opvang daadwerkelijk ook mogelijk is, neemt de burgemeester. Tijdens de raadsvergadering heeft de burgemeester laten weten, veel waarde te hechten aan het standpunt van de gemeenteraad voor het nemen van dit besluit.

Dit vraagstuk heeft veel impact op de stad. En juist daarom vraagt dit om een zorgvuldige afweging. De komende week worden verschillende scenario’s uitgewerkt rondom het al of niet bieden van (crisis)noodopvang van vluchtelingen. Het college bereidt een raadsvoorstel voor. Dit wordt behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 december.

Geef een reactie